Hotărârea nr. 774 din 20 martie 2010 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, privind emiterea cardurilor europene de identitate profesională.

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Consiliul UNBR

 

Hotărârea nr.774

 

 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România , în şedinţa din 20 martie 2010,

 

Având în vedere posibilitatea eliberării, sub egida Consiliului Barourilor Europene (CCBE) a card-urilor europene de identitate profesională a, avocaţilor

  

Ţinând cont de faptul că aceste carduri se completează şi se eliberează de către autoritatea profesională naţională competentă în numele CCBE, care este totodată şi proprietarul card-ului,

 

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în temeiul prevederilor art. 63, lit. s din Legea nr. 51/1995, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

1. La cererea membrilor barourilor, UNBR va emite carduri europene de identitate profesională. Cererea va cuprinde numele, prenumele şi adresa solicitantului şi va fi însoţită de două fotografii tip CI şi de o dovadă a achitării sumei de 2,48 Euro, calculată la cursul BNR din ziua în care s-a efectuat plata, sumă ce reprezintă costurile achiziţionării card-ului. 

 

2. După primirea cererii şi a documentelor însoţitoare, se va completa şi emite card-ul personalizat, care va fi înregistrat într-un registru special şi va fi transmis solicitanţilor prin poştă. Valabilitatea card-ului este de maxim 5 ani, de la data emiterii.

 

3. CCBE va fi informat periodic asupra stadiului remiterii card-urilor către avocaţii români.

 

4. În cazul pierderii ori distrugerii card-ului, titularul va informa de îndată UNBR asupra acestui fapt şi va publica un anunţ de pierdere, putând ulterior să solicite emiterea unui nou card, în condiţiile prevăzute la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre.

 

5. În situaţia în care titularul card-ului intră în stare de incompatibilitate ori de nedemnitate sau încetează exercitarea profesiei, acesta va remite de îndată card-ul către UNBR, care va informa CCBE asupra tuturor acestor cazuri.

 

6. Prezenta hotărâre se comunică tuturor barourilor şi se afişează pe siteul www.unbr.ro.

 

Preşedinte,

Av. dr. Gheorghe Florea