Hotărârile Consiliului Baroului Dolj adoptate în şedinţa din 09 octombrie 2008

 

 

I.Invitaţi la consiliu:

 

   -av.Pîrvulescu Daniela         - în legătură cu plângerea formulată de numitul Marian  Marin;

Soluţie:S-a prezentat doamna av.Pîrvulescu Daniela şi a solicitat amânarea discuţiei pentru

următoarea şedinţă a Consiliului Baroului Dolj;

 

 -d-na Bucur Vasilica             - cerere de primire în profesia de avocat cu scutire de examen;

Soluţia:La cererea doamnei Bucur Vasilica, s-a amânat soluţionarea cererii;

 

 -av.Giucă Iuliana Gabriela    - cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;             - cerere de avizare contract de colaborare;

                                         - depunerea jurământului;
Soluţia:   -S-au aprobat cererile;

              -S-a depus jurământul.

 

  - av.Pricină Mihaela Ofelia     - cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;

                                            -  cerere de avizare contract de colaborare;

                                            -  depunerea jurământului;

Soluţia: -S-au aprobat cererile;

               -S-a depus jurământul.

 

II. Hotărâri adoptate de Consiliul UNBR în şedinţa din 27 septembrie 2008:

 

1.     Hotărârea  nr.418 pentru modificarea şi completarea statutului profesiei de

 avocat;

 

2.    Hotărârea nr.419 privind adoptarea Regulamentului-cadru pentru  organizarea serviciului de asistenţă judiciară ale barourilor;

 

3.    Hotărârea privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat, începând cu data de 2 decembrie 2008;

 

4.    Hotărârea nr.420 privind majorarea, începând cu 01.09.2009, a contribuţiei individuale obligatorii a tuturor avocaţilor cu drept de exercitare a profesieila sistemul Casei de Asigurări a Avocaţilor;

 

5.    Hotărârea nr.421 privind obligativitatea depunerii la Filiala Dolj a CAA a declaraţiei prevăzută în anexă;

 

•6.    Hotărârea nr.422 pentru modificarea şi completarea statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor;

 

Soluţia: S-a luat act.

 

III. 1. Examenul pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv

                                  -sesiunea 2 decembrie 2008

 

                                -stabilirea materiilor opţionale;

                                -stabilirea taxei pentru examen.

          Soluţia: - Au fost stabilite următoarele cinci materii:

                         1.Contencios administrativ şi contravenţional;

                         2.Contenciosul european al drepturilor omului;

                         3.Drept comercial şi dreptul societăţilor comerciale

                            (contracte comerciale, societăţi comerciale);

                         4.Dreptul muncii şi securităţii sociale;

                         5.Dreptul familiei.

 

                         - S-a stabilit taxa de 700 lei.

 

2. Vila Themis           - centrala pe lemne;

                               - situaţia financiară.

                 Soluţia: S-a decis organizarea unui concurs de oferte pentru achiziţionare şi instalare centrală pe lemne, în ziua de 17.10.08;

 

        3. Propunere pentru organizarea în zilele de 14-15 nov.2008 a evenimentului „Zilele Baroului Dolj";

                   Soluţia: S-a amânat discutarea propunerii pentru şedinţa consiliului din 23.10.2008;

 

IV. Diverse cereri

 

 

1.av.Cîrtog Mihaela

 

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi, ca urmare a aprobării transferării din Baroul Olt;

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual.

Soluţia: S-au aprobat cererile;

 

2.S.C.A. „Popa şi Dumitru"

 

 

 

-cerere pentru încuviinţarea schimbării sediului profesional;

Soluţia: S-a aprobat cererea;

 

3.av.Chiriţă Dorian

 

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi;

Soluţia: S-a aprobat cererea;

 

4.av.Năsturică Ruxandra Mihaela

 

-radiere de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, începând cu 15 septembrie 2008, fiind transferată în Baroul Bucureşti;

Soluţia: S-a decis radierea de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, începând cu 15 septembrie 2008;

 

5.av.Albu Mihaela Magdalena

 

-radiere de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, începând cu 15 septembrie 2008, fiind transferată în Baroul Bucureşti;

Soluţia: S-a decis radierea de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, începând cu 15 septembrie 2008;

 

 

6av.def.Nuţă Elena-Alina

 

-cerere de „avizare"contract de colaborare cu SCPA „CMS Cameron McKenna SCA(Baroul Bucureşti);

Soluţia: S-a amânat soluţionarea;

 

 

7.av.def.Nistor Ana Maria

 

-cerere de „înregistrare" Convenţie de conlucrare profesională şi Acord de confidenţialitate intervenite între "Nistor Ana-Maria - Cabinet de Avocat"(Baroul Dolj) şi SCP de Avocaţi „Benclinov şi asociaţii"(Baroul Bucureşti);

Soluţia:S-a amânat soluţionarea;

 

 

8.Ortănescu Gabriela

 

-contestaţie împotriva deciziei decanului baroului prin care i-a fost respinsă plângerea împotriva av.Bărăitaru Florentina şi av.Ciolacu Daniel;

Soluţia:S-a respins contestaţia;

 

 

9.av.Ignat Claudiu

 

-solicită primirea donaţiei făcută de biblioteca Baroului constând în cartea „Modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor(ADR)"

Soluţia:S-a aprobat donaţia;

 

 

 V. Serviciul de asistenţă judiciară


1.Regulamentul de organizare a Serviciului de Asistenţă Judiciară
- Baroul Dolj-

Soluţia: Doamnele consilier, av.Babov Dana-Georgeta şi av.Uţescu       Maria au fost însărcinate cu elaborarea Regulamentului de   organizare şi funcţionare a Serviciului de asistenţă judiciară;

 


2.Modificarea deciziei Consiliului Baroului din 11 septembrie 2008 privind

înfiinţarea postului de bibliotecar(cu atribuţiuni de arhivar) cu ½ normă în

sensul schimbării denumirii postului în aceea de funcţionar coordonator la SAJ şi a timpului de lucru (cu normă întreagă) la SAJ, în fişa postului fiindu-i incluse şi atribuţii de bibliotecar şi arhivar;

Soluţia: S-a decis modificarea deciziei din 11 septembrie 2008 în sensul propus;

 


3.Formular de opţiune pentru înscrierea pe Tabloul avocaţilor care acordă 
asistenţă judiciară;

Soluţia: Au fost desemnate doamnele avocat Babov Dana Georgeta şi Uţescu Maria să elaboreze conţinutul formularului de opţiune;

 


4.Vîlceanu Petrică Laurenţiu - cerere de angajare pe postul de funcţionar
coordonator la SAJ;

Soluţia: S-a aprobat cererea, începând  cu 10.10.2008;


5.Păunescu Marius    - modificarea fişei postului potrivit Regulamentului
SAJ;

Soluţia: S-a aprobat modificarea propusă;

 

 

     Prof.univ.dr.

  Ion Turculeanu

         Avocat

Decanul Baroului Dolj