Hotararile Consiliului Baroului Dolj de la sedinta din data de 08 septembrie 2009

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

 

CONSILIUL BAROULUI DOLJ

ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 08.09.2009

ORDINEA DE ZI

  

Nr.

Rezumat

Detalii

I.

Invitaţi la consiliu

 

 

-av.Godeanu Marius

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

-depunerea jurământului;

Soluţia:S-au aprobat cererile;s-a depus jurământul.

 

-dl..Nicolescu Ionel,

administrator Vila Themis

-cu privire la activitatea şi situaţia financiară a Vilei Themis;

Soluţia:S-a decis reducerea tarifelor de cazare până la 01.05.2010 pentru avocaţi şi pentru terţi, astfel:pentru avocaţi:-camera single(40 lei), camera dublă(50 lei), camera 3 paturi(80 lei), camera 4 paturi(90 lei); pentru terţi: -camera single(50 lei), camera dublă(70 lei), camera 3 paturi(90 lei), camera 4 paturi(100 lei).

II.

Cereri:

 

Av.Ţună Camelia

(transferată de la Baroul Olt)

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

 

Soluţia:S-au aprobat.

 

Av.Fuchs Iudith Iuliana-Simona(transferată de la Baroul Olt)

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei;

 -cerere prin care solicită să se ia act de Actul adiţional la Contractul şi Statutul S.C.P."Av. Fuchs şi Veselin", societate în cadrul căreia înţelege să-şi exercite profesia de avocat;

 

Soluţia:S-au aprobat.

 

Av.Veselin Florin-Cristian

(transferat din Baroul Olt)

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere prin care solicită să se ia act de Actul adiţional la Contractul şi Statutul S.C.P."Av. Fuchs şi Veselin", societate în cadrul căreia înţelege să-şi exercite profesia de avocat;

 

Soluţia:S-au aprobat.

 

Av.Olaru Ana-Mihaela

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

 

Soluţia:S-a aprobat.

 

Av.Ciolacu-Olteanu Vasile

Daniel

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:S-a aprobat.

 

Av.Călin Diana-Nicoleta

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:S-a aprobat.

 

Av.Bănică Larisa-Victoria

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:S-a aprobat.

 

Av.Ţapelea Bogdan

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

Soluţia:S-a aprobat.

 

Av.Ionescu Arabella-Denise

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

Soluţia:S-a aprobat.

 

Av.Cotora Constanţa Lelia(fostă Beică)

- cerere pentru aprobarea schimbării denumirii cabinetului individual;

Soluţia:S-a aprobat.

 

Av.Vîlceanu Elena

-cerere pentru aprobarea schimbării sediului profesional;

Soluţia:S-a aprobat.

 

Av.Ghiţescu Rebeca

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi pentru incompatibilitate, începând cu data de 26.08.2009;

Soluţia:S-a aprobat.

 

 

Av.Răducanu Ruxandra

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi, începând cu data de 08.09.2009;

Soluţia:S-a amânat soluţionarea propunerii pentru a se obţine dovada existenţei stării de incompatibilitate.

 

 

- propunere de radiere a doamnei avocat stagiar Michaelides Cristina-Anca de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, începând cu data de 01.04.2009, fiind transferată în Baroul Bucureşti;

Soluţia:S-a amânat soluţionarea propunerii pentru a se obţine de la Baroul Bucureşti decizia de transferare a sus-numitei;

 

Av.Luţă Ilie

- cerere de radiere de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, începând cu 07.09.2009, ca urmare a renunţării la exercitarea profesiei;

Soluţia:S-a aprobat.

 

Av.Ghiţă Constantin

-  cerere pentru aprobarea continuării exercitării profesiei;

Soluţia:S-a aprobat.

 

 

Av.Ciontu Elena

- cerere pentru aprobarea continuării exercitării profesiei;

Soluţia:S-a aprobat.

 

Av.Andreescu Constantin

-  cerere pentru aprobarea continuării exercitării profesiei;

Soluţia:S-a aprobat.

 

Av.Georgescu Mihai

- cerere pentru aprobarea continuării exercitării profesiei;

Soluţia:S-a aprobat.

 

Av.Barbu Adriana-Maria

(Baroul Olt)

-cerere de transferare din Baroul Olt în Baroul Dolj;

Soluţia:S-a aprobat.

 

Av.Spirea Mariana

(Baroul Olt)

-cerere de transferare din Baroul Olt în Baroul Dolj;

Soluţia:S-a aprobat.

 

Av.Moraru Claudiu-Ionuţ

(Baroul Olt)

-cerere de transferare din Baroul Olt în Baroul Dolj;

Soluţia:S-a aprobat.

 

-justiţiabila Scăunaşu Alina-Nadia

- contestaţie împotriva deciziei decanului baroului prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a onorariului achitat pentru domnul avocat Ciocoiu Florin;

Soluţia:A fost desemnat av.Radu Marinescu cu verificarea temeiniciei contestaţiei.

 

-justiţiabila Bololoi Ionela Cristiana

-sesizare îndreptată împotriva doamnei avocat Ciontu  Alina-Gabriela;

Soluţia: A fost desemnat av.Radu Marinescu cu verificarea temeiniciei sesizării.

 

 

-propunere de majorare a taxei de transferare;

-propunere de completare a Deciziei nr.292/03.07.2008 cu taxă de secretariat pentru soluţionare cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi;

Soluţia:S-a aprobat majorarea taxei de transferare a avocaţilor din alte barouri în  Baroul Dolj la 1000 lei

III.

Pregătirea profesională iniţială

-măsuri;

Soluţia :Începând cu data de 01.10.2009, avocaţii stagiari de anul I sunt obligaţi să participe, în mod gratuit, la un număr de 30 de ore, anual, de pregătire profesională iniţială sau continuă organizată de Centrul teritorial Craiova al INPPA pentru avocaţii stagiari de anul II sau pentru avocaţii definitivi.

IV.

UNBR

Comisia Permanentă

-Decizia nr.98/28 august 2009 privind organizarea examenului de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv, începând cu data de 04 noiembrie 2009;

Soluţia:S-a luat act.

V.

Judecătoria Craiova

-Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Craiova privind modalitatea de desfăşurare a activităţii ca urmare a solidarizării formelor de protest începute de instanţele din ţară.

Soluţia:S-a luat act.

VI.

UNBR

Consiliul UNBR

-Hotărârea nr.612/01.07.2009 privind cuantumul sumelor datorate  lunar de avocaţi bugetului UNBR.

Soluţia:S-a luat act.

VII.

Av.Nicu Dragoş şi

Av.Balaci Silviu Costinel

-Cerere de plată a cheltuielilor de transport(581,84 euro) pentru a participa la Adunarea Generală a Mundiavocat 2010 ce va avea loc între 25-27 septembrie 2009 în Antalya, Turcia.

Soluţia:S-a aprobat cererea.

 

VIII.

Baroul Giurgiu

-Demers în scopul modificării prev.Legii 276/2009 privind taxele judiciare de timbru, având în vedere „impactul negativ al acestei legi asupra exercitării în practică a profesiei de avocat"

Soluţia:S-a luat act.

IX.

Ziarul „Cuvântul Libertăţii

-comunicatul Baroului Dolj în replică la anunţul din 01.09.2009 privind „Concursul de admitere în UNBR".

Soluţia:S-a luat act.

    

 

    Prof.univ.dr.

  Ion Turculeanu

       Avocat

 

Decanul Baroului Dolj