Hotararile Consiliului Baroului Dolj de la sedinta din data de 11 septembrie 2008

COMUNICARE

 

În şedinţa sa din 11.09.2008, Consiliul Baroului Dolj a adoptat următoarele decizii:

 

 I1.av.Neagoe D.Anişoara  

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

-depunerea jurământului;

 

Soluţie: S-au aprobat cererile;

              S-a depus jurământul. 
  2.av.Alexandroiu Mihaela   Constantina 

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

-depunerea jurământului;

 

Soluţie: S-au aprobat cererile;

              S-a depus jurământul 
  3.Tâmburescu Mihail 

-cerere de primire în profesia de avocat cu scutire de examen;

 

Soluţie: S-a aprobat cererea. 
 II 

1.Uniunea Naţională

a Barourilor din România 
 

-Comunicat privind congresul Avocaţilor din iunie 2008;

-Rezoluţia Congresului Avocaţilor din iunie 2008;

-Hotărârile Congresului Avocaţilor din iunie 2008;

 

Soluţie: S-a luat act. 
   

2.Uniunea Naţională

a Barourilor din România
 

-Decizia nr.12/05.09.2008 a Preşedintelui UNBR de convocare a şedinţei Consiliului UNBR la 27.09.2008(ordinea de zi);

 

Soluţie: S-a luat act. 
    3.Uniunea Naţională a Barourilor din România  

-Scrisoarea domnului av.dr.Gheorghe Florea, preşedintele UNBR, adresată domnului Theodor Nicolescu - secretar de stat  în Ministerul Justiţiei referitoare la proiectul Protocolulului privind stabilirea onorariilor pentru avocaţii care acordă asistenţă judiciară din oficiu în materie penală;

 

Soluţie: S-a luat act.
   

4. Uniunea Naţională

a Barourilor din România
 

-Se solicită trimiterea de urgenţă a următoarelor situaţii:

-Măsuri luate pentru aplicarea hotărârii Congresului Avocaţilor 2008 privind formarea profesională continuă;

-Propuneri privind tariful de onorarii  pentru asistenţa avocaţială în cadrul ajutorului public judiciar (prestaţii extrajudiciare, prestaţii judiciare);

 

Soluţie: -S-a înfiinţat o comisie formată din av.Babov Dana Georgeta şi av.Maria Uţescu care să elaboreze propunerile privind tariful de onorarii pentru asistenţa avocaţială în cadrul ajutorului public judiciar(prestaţii extrajudiciare, prestaţii judiciare);

             -S-a dispus trimiterea de urgenţă a situaţiilor solicitate. 
   

5.Decanul Baroului Dolj

     av.Ion Turculeanu
  

-Propunerea Baroului Dolj de a invita barourile arondate Centrului teritorial al INPPA să se grupeze în vederea conlucrării pentru organizarea în comun a Examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea nov.2008 (Cap.I, secţ.1, art.1, alin.3 din Regulamentul - cadru privind organizarea Examenului de primire în profesia de avocat şi a Examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv);

 

Soluţie: S-a aprobat;

              S-a decis organizarea Examenului  pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv odată  cu Examenul de admitere, sesiunea noiembrie 2008;
  6.Asistenţă juridică gratuită   

-cereri înregistrate;

 

Soluţie: S-a luat act că nu pot fi soluţionate din cauza lipsei cadrului legal. 
  7.Adi Gavrilă  

-cerere de analizare a necesităţii înfiinţării unui post de bibliotecar şi a angajării unei persoane specializate pe acest post;

 

Soluţie: S-a aprobat înfiinţarea unui post de bibliotecar(cu atribuţiuni şi de arhivar) cu ½ normă.
  8.Avocatură clandestină  

S-a dispus trimiterea la Garda Financiară a tuturor cazurilor de dosare ale instanţelor de judecată în care numitul Nicola Marius s-a prezentat cu procură.

S-a dispus trimiterea la toate instanţele de judecată a câte unei adrese prin care să se solicite respectarea prevederilor Codului de procedură civilă cu privire la limitele mandatului de reprezentare.
  9.Relaţiile avocaţilor cu instanţele de judecată  

A fost însărcinat decanul baroului să discute cu conducerea Judecătoriei Craiova în vederea:

-stabilirii unui program la arhivă numai pentru avocaţi, zilnic, între orele 12-14;

-neîngrădirea accesului avocaţilor la arhivă şi la birourile grefierilor;

-eliminării obligaţiei de timbrare a copiilor de pe actele din dosarele instanţei, mai ales a celor care, în mod legal, ar trebui comunicate;
  10.Pregătirea profesională continuă Consiliul Baroului Dolj a decis că baroul poate sprijini, la cerere, participarea avocaţilor (la cererea acestora) la evenimentele organizate de U.I.A şi I.B.A. prin suportarea parţială sau în întregime a costurilor de participare.
 III 1.av.Cula Mariana 

-Cerere de schimbare a denumirii cabinetului individual;

Soluţia: S-a aprobat. 

  2.av.Groza Gabriela 

-Cerere de schimbare a sediului cabinetului individual;

Soluţia: S-a aprobat. 

  3.av.Cocoşilă Alina 

-Cerere de schimbare a sediului cabinetului individual;

Soluţia: S-a aprobat. 

  4.av.Buzatu Adelina Oana  

-Cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi;

Soluţia: S-a aprobat.

  5.S.C.P.de Avocaţi „Oancea, Răduleţu şi Gherghe"  

-Solicită să se ia act de modificarea art.6 din Statutul societăţii privitor la repartizarea capitalului social;

Soluţia: S-a luat act.

  6.av.Ignat Mihaela  

-Cerere de trecere pe tabloul avocaţilor suspendaţi;

Soluţia: S-a aprobat.

  7.av. Răduleţu Sebastian  

-Cerere de trecere pe tabloul avocaţilor suspendaţi pentru incompatibilitate;

Soluţia: S-a aprobat.

   

8.av.Truşcă Ioana-Silvana

   (fostă Şerban)
  

-Cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia: S-a aprobat.

   

9.av.Năsturică Ruxandra Mihaela

  

-Cerere de avizare transfer în Baroul Bucureşti;

 -Solicită să se ia act că înţelege să-şi înceteze activitatea în cabinetul individual cu care se află înregistrată în evidenţele baroului pe data când se va aproba cererea de transferare în Baroul Bucureşti;

Soluţia: S-a avizat favorabil;

              S-a luat act.
   

10.av.Albu Mihaela

       Magdalena
  

-Cerere de avizare transfer în Baroul Bucureşti;

-Solicită să se ia act că înţelege să-şi înceteze activitatea în cabinetul individual cu care se află înregistrată în evidenţele baroului pe data când se va aproba cererea de transferare în Baroul Bucureşti;

Soluţia: S-a avizat favorabil;

              S-a luat act.
   

11.av.Dulămea Ramona Daniela

  

-Cerere de înregistrare contract de conlucrare profesională cu S.C.A „Duduşan, Baldea şi Asociaţii - Baroul Bucureşti;

Soluţia: S-a amânat soluţionarea.

  12.av.Tomiţă Florin-George  

-Contestaţie împotriva Deciziei Decanului prin care a fost dispusă restituirea sumei de 100 euro achitată de justiţiabila Feraru Neluţa;

Soluţia: S-a respins.

  13.av.Petria Horaţiu  

-Cerere de încuviinţare a schimbării sediului cabinetului individual; 

Soluţia: S-a aprobat.

   

14.av.Mărgineanu Carolina

S.C.P.de Avocaţi „Oancea, Răduleţu şi Gherghe"

  

-Cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

Soluţia: S-a aprobat.

   

15.av.Lăcraru Maria

Cristina
 

-Cerere de încuviinţare a schimbării denumirii cabinetului individual;

Soluţia: S-a aprobat. 

   

16.av.Holbură Simona Ionela

  

-Solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând cu data de 01.06.2008, când a fost transferată în Baroul Bucureşti;

Soluţia: S-a aprobat.

  17.av.Ceauşu Ramona-Adela  

-Cerere de încuviinţare a schimbării denumirii cabinetului individual;

-Cerere de încuviinţare a schimbării sediului cabinetului individual;

Soluţia: S-a aprobat.

   

18.Marian Marin

- şef serviciu inspecţie  fiscală persoane -

  

-Plângere împotriva doamnei avocat Daniela Pîrvulescu;

Soluţia: S-a hotărât invitarea domnei avocat Daniela Pîrvulescu la următoarea şedinţă a consiliului.

   

19.  Casa de Asigurări a  Avocaţilor

 

     Decizia nr.145/07.08.2008 prin care s-a dispus pensionarea domnului avocat Coşoveanu Mircea pentru limită de vârstă.
  

-Înlocuirea din funcţia de responsabil al Serviciului de Asistenţă Judiciară Băileşti;

Soluţia: S-a amânat.

  20.av.Stanciu Nicoleta 

-Scrisoare de mulţumire pentru ajutorul material acordat în vederea efectuării unei operaţii în Germania;

Soluţia: S-a luat act. 

   

21.         Stareţul

Mânăstirii „Sf.Pantelimon",

din loc.Siliştea-Gumeşti,

jud. Teleorman
  

-Apel în vederea obţinerii unui ajutor financiar sau material pentru construirea bisericii Mânăstirii „Sf.Pantelimon".

Soluţia: S-a amânat.

  22.av.stag.Spînu Raluca-Maria  

-Solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând cu data de 01.06.2008, când a fost transferată în Baroul Bucureşti;

Soluţia: S-a aprobat.

   

23.  S.C.P. de Avocaţi

„ Turculeanu şi Stănciulescu"

-av.def.Uncheşelu Alina

            Marcela
  

-Avizare şi înregistrare contract de salarizare în interiorul profesiei;

Soluţia: S-a aprobat.

 

 

            Prof.Univ.Dr.                                                          

          Ion Turculeanu                                                      

 

      Decanul Baroului Dolj