Hotararile Consiliului Baroului Dolj de la sedinta din data de 13 noiembrie 2008

 

ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 13.11.2008

 

Ordine de zi cu soluţiile adoptate

 

 

I

Invitat la consiliu:

Av.Rădulescu Oliviu-Mircea

-în legătură cu plângerea justiţiabilului Lincă Tudor;

Soluţia: -a oferit explicaţii;

 -a răspuns la întrebările ce i-au  fost   adresate;

II

Examenul pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, şi

Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea dec.2008;

1.Semnarea declaraţiilor prevăzute de art.5, alin.2 de către avocaţii propuşi pentru Comisia de examen, conf.prev.art.6, alin.1 din Regulamentul de examen;(Dec.268/2007 a Consiliului UNBR);

Soluţia: -au fost semnate declaraţiile;

 

 

2.Consimţământ scris, exprimat anterior pentru numirea în subcomisii (conf.prev.art.9, alin.5);

Soluţia: -avocaţii propuşi pentru   comisia de examen şi-au exprimat în scris consimţământul prev. de art.9 alin.5 din Regulamentul de examen;

 

 

 

3.Semnarea contractelor de participare în comisii cu privire la modalităţile de plată şi respectarea atribuţiilor ce le revin potrivit regulamentului (conf.art.9, alin.7);

Soluţia: -au fost semnate contractele;

 

 

4.Numirea Comisiei de examen (conf.art.6, alin.2);

 

 -Preşedinte: av.Ion Turculeanu;

 -Vicepreşedinte: av.Sorin Ionescu;

 -Membrii:membrii Consiliului Baroului;

 

 a)Numirea Preşedintelui Comisiei de elaborare a subiectelor, a baremurilor de evaluare şi notare, respectiv evaluarea şi notarea lucrărilor(conf.art.9, alin.1):

         -av.Sorin Ionescu;

 

Obs.1.Preşedintele Comisiei de elaborare a subiectelor nu poate participa la soluţionarea contestaţiilor;

        2.La evaluare şi notare participă şi comisia de soluţionare a contestaţiilor;

 

b)Numirea subcomisiilor de examen, în raport de disciplina de examen(părţi componente ale Comisiei de elaborare a subiectelor), conf.art.9, alin.2 :

 

-Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat : - av.Dana Babov ;

 - av.Maria Uţescu ;

 

-Drept civil : - av.Constantin Mocanu;

                     - av.Sorin Stănciulescu ;

 

-Drept procesual civil :

                      -av.Sorin Ionescu;

                      -av.Radu Marinescu;

 

-Drept penal:  -av.Constantin Nica;

                       -av.Elena Oancea;

 

-Drept procesual penal:

                        -av.Mihail Neagoe;

                        -av.Irinel Iorgulescu;

 

-Drept comercial:-av.Viorel Găină;

 

-Dreptul muncii şi securităţii sociale:

                           -av.Elena Oancea;

 

-Dreptul familiei: -av.Maria Uţescu;

 

c)Numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilro(conf.art.12, alin.1)compusă din:

 

-Subcomisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la probele orale :

(3 membri) : -av.Ion Turculeanu ;

                     -av.Irinel Iorgulescu ;

                     -av.Mihail Neagoe ;

 

-Subcomisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la probele scrise(3 membrii specializaţi pe disciplinele de examen) : -av.Dana Babov ;

                 -av.Viorel Găină ;

                 -av.Maria Uţescu;

 

5.Verificarea îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat prev. de Legea şi Statutul profesiei de avocat(conf..art.13, alin.1);

Soluţia: -s-a efectuat verificarea conf.art.13, alin.1 din Regulamentul de examen;

 

6.Validarea de către Consiliul Baroului a rezultatelor verificării şi afişarea listei candidaţilor(conf.art.13, alin.2);

Soluţia:  - a fost validat rezultatul verificării şi s-a dispus afişarea listei candidaţilor;

 

7.Planificarea desfăşurării probelor de examen(data, ora, locul de desfăşurare);

Soluţia: - s-a decis planificarea desfăşurării probelor de examen;

 

III

Simpozionul „Controlul actelor normative în sistemul de drept românesc"

Soluţia: Consiliul a luat act şi a aprobat programul Simpozionului ce se va desfăşura în ziua de 15.11.2008;

IV.

Vila Themis

-despre invitarea S.C.Robimex SRL în ziua de 24.11.2008, ora 14.00, la sediul Baroului Dolj, în vederea încercării de soluţionare pe cale amiabilă a litigiului;

Soluţia:-s-a luat act;

 

V.

Decanul baroului

-informare cu privire la desfăşurarea pregătirii profesionale continue conform Hotărârii nr.266/2007 a Consiliului UNBR;

Soluţia:-s-a luat act că pregătirea profesională continuă se desfăşoară conform programului Centrului teritorial Craiova al INPPA, că acesta este susceptibil de îmbunătăţire, ideea sa centrală fiind discutarea practicii judiciare şi asigurarea posibilităţii ca toţi avocaţii să-şi realizeze numărul de ore de pregătire profesională continuă;

VI.

Decanul baroului

-despre relaţiile avocaţilor cu instanţele de judecată;

Soluţia: -Consiliul a aprobat propunerea de sesizare a  Conducerilor Judecătoriei Craiova şi Judecătoriei Filiaşi cu privire la problemele ce apar în desfăşurarea activităţii avocaţilor la aceste instanţe. Au fost desemnate doamnele av.Elena Oancea şi av.Maria Uţescu cu redactarea sesizărilor.

VII.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova

-Ordonanţa nr.2731/II/2/2008 din 24.10.2008 prin care a fost admisă plângerea formulată de domnul avocat Constantinescu Teodor împotriva făptuitorului Nicola Marius;

Soluţia: -s-a luat act şi s-a decis trimiterea tuturor sesizărilor care-l privesc pe Nicola Marius la procurorul care instrumentează cazul;

VIII.

Colegiul Avocaţilor din Vidin

-invitaţie la sărbătorirea a 120 de ani de la înfiinţarea avocaturii în Bulgaria şi Vidin;

Soluţia: -a fost desemnat să participe dl.av. Catană Ionel şi s-a decis trimiterea unei felicitări;

IX.

Diverse cereri:

 

-Av.Voinea Horaţiu-Virgil

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia: -s-au aprobat;

 

-Av.Bobin Marinela Ionel(fostă Bălan)

-cerere de încuviinţare a schimbării denumirii cabinetului individual;

Soluţia:- s-a aprobat;

 

-Avocaţii: Piciniş Ionela, Piciniş Constantin, Cealâcu Diana-Mihaela, Bugeac Andreea, Purge Laura, Petrescu Cristina, Tilincă Nicoleta

-solicită Consiliului Baroului Dolj să propună Consiliului UNBR acordarea agrementului UNBR şi pentru Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Spiru Haret", cu sediul în Craiova;

Soluţia:- s-a respins;

 

-Asociaţia Studenţilor în Drept din Universitatea din Craiova şi Asociaţia Studenţilor în Matematică-Informatică

-cerere de sponsorizare a proiectului „Balul Bobocilor" din 18.11.2008;

Soluţia: - s-a aprobat cererea;

- s-a dispus plata sumei de 1000 lei;

 

 

-Av.Vălu Camelia-Lavinia

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi, conform art.27, lit."d" din Legea 51/1995;

Soluţia: -s-a aprobat;

 

-Av.Dobrin Manuela

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia: -s-a aprobat;

 

-Av.Ghindeanu Constantin

-contestaţie împotriva Deciziei Decanului, prin care i-a fost soluţionată cererea de restituire a onorariului achitat de justiţiabilul Georgescu Cornelie;

Soluţia: -s-a respins;

 

-Puşcaş-Dobre Maria-Aurelia

-contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj, prin care i-a fost soluţionată cererea de restituire a onorariului achitat pentru doamna avocat Ouatu Macrina-Lia;

Soluţia: -s-a respins;

 

-Bombărăscu Rodica

-contestaţie împotriva deciziei decanului Baroului Dolj prin care i-a fost soluţionată cererea de restituire a onorariului achitat pentru doamna avocat Ouatu Macrina-Lia;

Soluţia: -s-a respins;

 

-Uniunea Naţională a Barourilor din România

-plângerea justiţiabilei Dumbravă Dumitra privind executarea Deciziei Decanului Baroului (rămasă definitivă) de restituire a sumei de 150 lei din onorariul de 250 lei achitat pentru domnul avocat Blehuiu Doru;

Soluţia:-s-a decis să se comunice justiţiabilei Dumbravă Dumitra că av.Blehuiu Doru este suspendat din exercitarea profesiei pentru neplata taxelor profesionale din anul 2007 şi că Baroul  nu are la îndemână temeiuri legale şi nici drepturi băneşti ce i s-ar cuveni sus-numitului pentru a remite petentei suma de 150 lei;