Hotararile Consiliului Baroului Dolj de la sedinta din data de 14 iunie 2007

 

În şedinţa sa din 14.06.2007, Consiliul Baroului Dolj a adoptat următoarele decizii:

 

 • - s-au aprobat cererile formulate de domnii Drăghici Felix şi Iovan Sorinel şi de doamna Matei Cristiana Iuliana, prin care au solicitat înscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând cu 15.06.2007;

 

 • - s-a aprobat înscrierea doamnelor Ciocan Iulia, Oreviceanu Gianina şi Spânu Lorela şi a domnului Şuiu Alin-Ionuţ pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând cu 15.06.2007;

 

 • - s-au aprobat cererile de transferare din Baroul Olt în Baroul Dolj, formulate de domnii avocaţi: Chiriţă Dorian, Dinu I.Ion, Vlădăianu Marian, Mirea Marian şi de doamna avocat Frumosu Maria Magdalena;

 

 • - av.stagiar Albu Alexandru a fost radiat de pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând cu 01.06.2007, fiind transferat în Baroul Teleorman.

 

 • - s-a aprobat cererea d-rei av.def.Fetiţă Alina de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi pentru incompatibilitate;

 

 • - s-a aprobat cererea d-lui av.Jieanu Răzvan-Mihai de schimbare a sediului profesional;

 

 • - s-a constatat îndeplinirea condiţiilor legale la încheierea unui număr de 15 contracte de colaborare, au fost avizate şi înregistrate;

 

 • - s-a constatat îndeplinirea condiţiilor legale la înfiinţarea unui număr de 31 cabinete de avocaţi, fiind avizate şi înregistrate;

 

 • - s-a luat act de Decizia nr.220/12.05.2007 a Consiliului UNBR, prin care, începând cu data de 01.03.2007, valoarea punctului de pensiei în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor a fost majorat la 844 lei;

 

 • - s-au aprobat cererile formulate de domnii avocaţi Ghindeanu Constantin, Luca Marin şi Simion Nicolae, prin care au solicitat încetarea măsurii de suspendare a exercitării profesiei;

 

 • - au fost respinse contestaţiile formulate de justiţiabilii Fota Gheorghe, Şergan Adrian, Ică-Bonciu Cătălin şi Voica Ion, împotriva deciziilor Decanului Baroului, prin care au fost soluţionate cereri de restituire a onorariilor încasate de avocaţii Constantinescu Teodor, Tomiţă Florin, Mirion Mariana şi Ciocoiu Florin;

 

 • - s-a luat act de comunicarea făcută de dl.av.def.Onescu Andrei Cristian privind modul de desfăşurare a examenelor de definitivare şi admitere în profesia de avocat, au fost reţinute propunerile făcute şi vor fi avute în vedere la redactarea următoarelor regulamente de examen;

 

 • - s-a decis depunerea unei plângeri penale împotriva numiţilor Ispas Vasile Dan, Nae Dumitru şi Bota Pompiliu pentru exercitarea fără temei legal a profesiei de avocat;

 

 • - s-a decis comunicarea pe site-ul Baroului Dolj a Deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la aşa-zisul „Barou Constituţional".

 

 • - s-a luat în discuţie raportul scris făcut de domnul ing.inf.Adi Gavrilă şi de d-na ec.Anca Pistol cu privire la cele direct constatate în ziua de 13.06.2007 la Vila Themis la interviul pentru completarea schemei de personal cu un post de cameristă şi cu privire la discuţiile individuale purtate cu salariaţii Vilei Themis;

 

 • - s-au aprobat cererile formulate de responsabilii Serviciilor de asistenţă judiciară de la Băileşti şi Calafat prin care au solicitat alocarea fondurilor băneşti pentru igienizare şi dotări;

 

 • - s-a decis ca în ziua de 22.06.2007, începând cu ora 19.00, să se organizeze la sediul Baroului un cocktail cu ocazia Zilei Avocatului Român.

 

                       Prof.univ.dr.                                            Secretar I,

                    Ion Turculeanu                                          Maria Gavrilă

                          avocat

 

                Decanul Baroului Dolj