Hotararile Consiliului Baroului Dolj de la sedinta din data de 17 aprilie 2008

 

 

•I. Hotărârea reprezentanţilor Barourilor Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea din 05.04.2008 privind înfiinţarea Centrului teritorial INPPA Craiova pe lângă Baroul Dolj;

 

Soluţie: - S-a decis să se solicite la INPPA aprobare de înfiinţare a Centrului Teritorial al INPPA pe lângă Baroul Dolj.

 

•II. Încasarea onorariilor pentru asistenţa judiciară acordată la cererea instanţelor de judecată şi a organelor de urmărire penală;

 

Soluţie:

Consiliul Baroului Dolj, întrunit în şedinţa din 17 aprilie 2008, a analizat situaţia creată ca urmare a neplăţii onorariilor provenite din activitatea de asistenţă judiciară din oficiu desfăşurată de avocaţii din Baroul Dolj şi a hotărât că în cazul în care sumele restante nu vor fi plătite în totalitate, începând cu ziua de luni, 21.04.2008, ora 08.00, avocaţii din Baroul Dolj nu vor mai acorda asistenţă judiciară din oficiu. În acest sens, nu se vor mai elibera delegaţii noi iar în dosarele în care sunt deja delegaţii din oficiu, avocaţii nu se vor mai prezenta.

Măsura vizează şi activitatea de asistenţă judiciară din oficiu desfăşurată de avocaţi în cadrul dosarelor de cercetare şi urmărire penală.

De asemenea, aceleaşi măsuri se vor lua şi se vor aplica până când Curtea de Apel Craiova va reveni asupra măsurii de a percepe taxe de timbru pentru copiile simple eliberate de pe actele din dosare.

Hotărârea Consiliului Baroului Dolj a fost determinată de ineficacitatea demersurilor repetate pe care conducerea Baroului Dolj le-a întreprins pentru rezolvarea chestiunilor aflate în litigiu.

 

  III. av.Corina Dodoiu - Baroul Vrancea  - Cererea adresată Consiliului Baroului Vrancea pentru convocarea Adunării Generale a Avocaţilor cu următoarea ordine de zi:

•- punerea în discuţia avocaţilor, cu scopul formulării unui punct de vedere oficial şi înaintarea acestuia la Ministerul Justiţiei în legătură cu Noul Cod de procedură civilă care, prin art.77 şi mai ales 78 şi 373, realizează într-o manieră ocultă unificarea profesiei de avocat cu cea de consilier juridic.

Soluţie: - S-a luat act.

 

IV. Examenul de definitivare în profesie - sesiunea mai 2008;

                

Soluţie: - S-a constatat că un număr de 13 avocaţi stagiari împlinesc în trim.II/2008 stagiul profesional de 2 ani şi s-a decis organizarea Examenului pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv în perioada 26 - 30 mai 2008.

 

 

V. Fundaţia „Dem D.Stoenescu"

 

Soluţie: S-au făcut precizări cu privire la actul constitutiv şi la statut.

 

 

VI. Procese-verbale ale şedinţelor comune a Comisiei Permanente şi a Consiliului UNBR cu preşedinţii filialelor C.A.A. din 7 - 8 martie 2008;

 

Soluţie: S-a luat act.

 

VII. av.Achim Lavinia-Mihaela    - cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;

- cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

- depunerea jurământului;

   

Soluţie: S-au aprobat;s-a depus jurământul prev. de art.21 din Legea  51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

 

 

av.Frumuşelu Roxana-Anamaria - cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;

- cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

- depunerea jurământului;

 

Soluţie: S-au aprobat; s-a depus jurământul prev. de art.21 din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

 

 

av.Grigorie Nicolae                      - cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;

- cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

- depunerea jurământului;

    

Soluţie: S-au aprobat; s-a depus jurământul prev.de art.21 din Legea  51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

 

 

av. Spînu Raluca Maria             - cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;

- cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

- depunerea jurământului;

- avizare cerere transfer în Baroul Bucureşti;

                                                                            

Soluţie:S-au aprobat; s-a depus jurământul prev. de art.21 din  Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

 

 

av.Stănescu Maria                       - cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;

- cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

- depunerea jurământului;

 

Soluţie: S-au aprobat;s-a depus jurământul prev. de art.21 din  Legea  51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

 

 

VIII.- Şovăilă Cristian-Marian          -cerere de primire în profesia de avocat, cu scutire de examen;

    

Soluţie: S-a aprobat.

 

 

 

 

- Triţă A.Ion                               -cerere de primire în profesia de avocat, cu scutire de examen;

 

Soluţie: S-a aprobat.

 

- Andreescu Constantin            -cerere de primire în profesia de avocat, cu scutire de examen;

 

Soluţie: S-a aprobat.

 

 

- av.Ilie Constantin Gabriel        -cerere de transfer din Baroul Olt în Baroul Dolj;

 

Soluţie: S-a aprobat.

 

-  av.Ştefan Florin-Laurenţiu    -cerere de reînscriere pe Tabloul avocaţilor, ca avocat definitiv, prin încetarea stării de     incompatibilitate;

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet   individual;

     

Soluţie: S-au aprobat.

 

-   Cab.ind. „av.Moise Rodica" şi av.def. Moise Adrian-Cristian

    - Contract de colaborare;

       

Soluţie: S-a aprobat.

 

- av.Văcărescu Adriana-Magdalena -cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj, fiind aprobat transferul din Baroul Mehedinţi;

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

               

Soluţie: S-au aprobat.

 

-  av.Popescu Irina-Olivia     -cerere de reînscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

            

Soluţie: S-au aprobat.

 

 

-  av.Fulger Maria                    -cerere de avizare şi înregistrare cabinet   individual;

 

Soluţie: S-a aprobat.

 

- av.Manolache Dragoş            -cerere de avizare şi înregistrare cabinet  individual;         

 

Soluţie: S-a aprobat.

 

- av.Sfetcovici Gina-Roxana     -cerere de avizare şi înregistrare cabinet   individual;

Soluţie: S-a aprobat.

 

 

- av.Mărgăritescu Adina-Nicoleta -cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

        

Soluţie: S-a aprobat.

 

- av.Cocoşilă Alina-Mariana        -cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

 

Soluţie: S-a aprobat.

 

- av.Constantinescu Viorica        -cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

 

Soluţie: S-a aprobat.

 

- av.Ţîrlea Carmen                      -cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

 

Soluţie: S-a aprobat.

 

- av.Bălănescu Elena-Gabriela      -cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

 

Soluţie: S-a aprobat.

 

 

- av.Ţibreanu Ileana                     -cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

 

Soluţie: S-a aprobat.

 

- av.Marinescu Gabriel                 -cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

 

Soluţie: S-a aprobat.

 

- av.Codreş Adelina-Gabriela      -cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

 

Soluţie: S-a aprobat.

 

- av.Albu Mihaela-Cristina          -cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

 

Soluţie: S-a aprobat.

 

- av.Stanciu Nicoleta                    -cerere de avizare şi înregistrare cabinet  individual;

 

Soluţie: S-a aprobat.

 

- av.Pirlogea-Truţă Daniel          -cerere de avizare şi înregistrare cabinet  individual;

 

Soluţie: S-a aprobat.

 

- av.Pirlogea-Truţă Oana             -cerere de avizare şi înregistrare cabinet  individual;

 

Soluţie: S-a aprobat.

 

- av.Iacob Petru                          -cerere „de încetare a activităţii la cerere";

 

 

Soluţie: S-a amânat pentru precizarea cererii;

 

 

- av.Voinea Bogdan-Ionuţ            -cerere pentru înscrierea pe lista avocaţilor Serviciului de asistenţă judiciară Filiaşi pentru a i se repartiza oficii;

 

Soluţie: S-a aprobat.

 

•-Cab.ind.av.Popa Florea             - Convenţie de asociere;

                     şi

•-Cab.ind.av.Marinescu Gabriel

 

Soluţie: S-a luat act.

 

 

-   av.Gândac Dumitru                    - cerere pentru aprobarea continuării exercitării profesiei;

Soluţie: S-a amânat pentru depunerea actului medical.

 

IX. -   Adresa nr.137/2008/10.04.2008 a Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor, cu propunere de suspendare din exercitarea profesiei avocaţilor care au restanţe la plata taxelor profesionale pe o perioadă mai mare de 6 luni;

 

Soluţie : S-a decis suspendarea din exercitarea profesiei a avocaţilor  care au restanţe la plata taxelor profesionale pe o perioadă mai mare de 6 luni.

 

 

-av.Răducanu Alina-Ileana  - informează că la data de 27.03.2008 a fost   citată în calitate de învinuit în Dos. Pen. 785/54/2008 al DIICOT - Serviciul teritorial Craiova ;

             

Soluţie: S-a luat act.

 

-av.Stanciu Nicoleta         -cerere de acordare ajutor bănesc pentru efectuarea unei operaţii de extirpare tumoră benignă în Germania ;

 

Soluţie: S-a aprobat plata sumei de 20000 lei.

 

-Asociaţia handicapaţilor fizic    -invitaţie la programul artistic din Craiova  23.04.2008;

Soluţie: S-a luat act.

 

- Mihaiu Liana                             - contestaţie împotriva deciziei Decanului Baroului prin care I-a fost respinsă cererea de restituire a onorariului în sumă de 1500 lei achitat doamnei av.Ouatu Macrina ;

 

Soluţie : S-a respins.

 

- justiţiabilul Ristea-Brătianu Tarzan sesizează că domnul avocat Cergă   Dorel nu-i restituie suma de 400 lei la care a fost obligat prin decizia decanului din 27.09.2007 (rămasă definitivă).

 

Soluţie: A fost desemnat domnul consilier av.Viorel Găină cu  efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

 

X- Invitaţi la consiliu :                  - av.Blehuiu Doru ;

                                                    

Soluţie : S-a prezentat şi i s-a atras atenţia că, fiind suspendat din exercitarea profesiei pentru neplata taxelor profesionale, nu se poate prezenta în dosarele aflate pe rolul instanţelor, nici cu procură.