Hotararile Consiliului Baroului Dolj de la sedinta din data de 18 octombrie 2007

 

I. În şedinţa Consiliului Baroului Dolj din data de 24 octombrie 2007 au fost adoptate următoarele hotărâri:

 

- Trimiterea unei sesizări la Uniunea Naţională a Barourilor din România privind nemulţumirea avocaţilor din Baroul Dolj cu privire la:

obligativitatea timbrării cererilor prin care se solicită eliberarea de copii de pe actele aflate în dosarele instanţelor;

obligativitatea ştampilării de către avocat a cererilor prin care solicită să-i fie predat dosarul instanţei la studiu;

solicitările judecătorilor de serviciu privind anexarea actelor invocate în acţiunile ce se depun şi despre care se face menţiunea că se află în posesia părţii adverse;

nerespectarea orelor comunicate de instanţă pentru începerea dezbaterilor;

 

- Întreprinderea demersurilor necesare pentru ca instanţele de judecată să asigure respectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti în raport de care, în interesul înfăptuirii justiţiei, avocaţii au prioritate pentru depunerea cererilor şi actelor, consultarea dosarului cauzei şi obţinerea de informaţii;

 

- Reînnoirea cererilor adresate conducerii Tribunalului Dolj pentru a se asigura o sală de studiu pentru avocaţi;

 

- Depunerea de plângeri penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova împotriva numiţilor Ciochia Florian, Nae Dumitru şi Nicola Marius pentru exercitarea în mod ilegal a profesiei de avocat;

 

- Organizarea în perioada 1noiembrie - 14 decembrie 2007 a unei campanii de strângere de obiecte de folosinţă personală şi de sume de bani de la avocaţi, la sediul Baroului, pentru ca de Crăciun să se poată face cadouri bătrânilor dintr-un azil şi copiilor cu deficienţe neuro-motorii dintr-o şcoală specială;

- Organizarea serbării de Crăciun pentru copii avocaţilor şi salariaţilor Baroului în ziua de 21.12.2007, ora 18.00, când va fi invitat şi Moş Crăciun

 

- Ca răspuns  la plângerea formulată de doamna av. Despa Ionela Gladiola,   s-a decis trimiterea unei adrese la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în care să fie exprimată nemulţumirea avocaţilor pentru că, mai ales la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, nu li se mai permite intrarea după ora 14.00, precum şi pentru modul în care, de nenumărate ori, sunt trataţi de salariaţii Parchetelor;

                                                                                                                  

   II. Au fost soluţionate următoarele cereri:

A fost aprobată cererea formulată de dl.Şerbănescu Titus Mitel prin care a solicitat primirea în profesia de avocat cu scutire de examen;

 

A fost aprobată cererea de reînscriere pe TADDEP, formulată de dl.Giuglea Mihail Cătălin, ca urmare a încetării stării de incompatibilitate;

 

S-a aprobat cererea de încuviinţare a schimbării sediului profesional formulată de dl.av.Giuglea Mihail Cătălin;

 

S-a respins cererea de reducere a taxei de reînscriere pe TADDEP, formulată de dl.av.Giuglea Mihail Cătălin;

 

A fost aprobată cererea de trecere pe Tabloul avocaţilor incompatibili,  formulată de dl.av.Putere Cristian;

 

A fost aprobată cererea de încuviinţare a schimbării denumirii cabinetului individual, formulată de d-na av.Chiriac Adriana Cristina(fostă Floricel);

 

A fost amânată soluţionarea contestaţiilor împotriva deciziilor decanului baroului cu privire la cererile de restituire a onorariilor formulate de justiţiabilii Militaru Ion Alexandru, Mustaţă Mirela şi Ion Cristea;

 

A fost investit dl.av.cons. Radu Marinescu să verifice şi să refere cu privire la legalitatea activităţii pe care o desfăşoară dl.av.Moraru Claudiu din Baroul Olt în cadrul societăţii „Moraru şi Asociaţii Lawyer SRL", cu sediul social în Craiova, în care are calitatea de asociat.

 

                   

               Prof.univ.dr.                                       Secretar I,

           Ion Turculeanu                                     Maria Gavrilă

                  avocat

 

       Decanul Baroului Dolj