Hotararile Consiliului Baroului Dolj de la sedinta din data de 28 mai 2009

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

  

CONSILIUL BAROULUI DOLJ

ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 28.05.2009

 ORDINEA DE ZI CU SOLUŢIILE ADOPTATE

 

Nr.

Rezumat

Detalii

I.

Invitaţi la consiliu

 

 

-av.Bogdan Clara-Lucia

-av.Catană Vasile-Bogdan

-av.Catrina Cristina

-av.Curelea Nicolae

-av.Dumitru Cristian

-av.Ghindeanu Constantin

-av.Mîndrilă Florin

-av.Popa Carmen

-av.Popescu Cătălin-Marian

-av.Roşulescu Cosmin

-av.Tănăsescu Nicolae

-cu privire la controlul veniturilor obţinute din exercitarea profesiei în anii 2006 şi 2007 şi al exactităţii achitării contribuţiei cuvenite Casei de Asigurări a Avocaţilor.

Soluţia:

 1.S-au prezentat domnii av.Cristian Dumitru şi Cosmin Roşulescu, care au dat asigurări că în următoarele zile vor prezenta la filiala Dolj a C.A.A documentele fiscale pentru anii 2006 şi 2007 în vederea efectuării controlului;

 2.Av.Catrina Cristina, av.Curelea Nicolae şi av.Tănăsescu Nicolae au formulat cereri de acordare a unui termen scurt pentru a prezenta documentele fiscale pentru anii 2006 şi 2007 la inspectorul financiar al Filialei Dolj a C.A.A.

        

II.

Cereri:

 

Av.Diaconu Alina

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

-depunerea jurământului;

Soluţia:S-au aprobat cererile;s-a depus jurământul;

 

Av.Gavrilă Marius

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

-depunerea jurământului;

Soluţia:S-au aprobat cererile;s-a depus jurământul;

 

Av.Oprişan Silviu-Bogdan

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

-depunerea jurământului;

Soluţia:S-au aprobat cererile;s-a depus jurământul;

 

Av.Eparu Georgeta-Rosina

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

-depunerea jurământului;

Soluţia:S-au aprobat cererile;s-a depus jurământul;

 

Av.Fetiţă Veronica

-cerere de radiere de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Pleşea Radu-Florian

- cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi pentru incompatibilitate;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Mitroi Dragoş

- cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi pentru incompatibilitate;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Axente Paula-Eliza

- cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Oane Bogdan-David

- cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Petcu Nicoleta

- cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Diaconu Ciprian

- cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Marin Radu

- cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Turbăceanu Victoria

-cerere de schimbare sediu profesional;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Mitrache Andreea

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Ţapelea Bogdan-Ion

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Burci Cristina

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Truşcă Ştefania-Loredana

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei(transferată de la Baroul Olt);

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:S-au aprobat;

 

Av.Ancuţescu George-Aurel

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei(transferat de la Baroul Olt);

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:S-au aprobat;

 

Av.Tudor Armand-Felix

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei(transferat de la Baroul Mehedinţi);

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:S-au aprobat;

 

Av.Ciuvăţ Vasile

- cerere pentru aprobarea continuării exercitării profesiei;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Ilie Cristina

(Baroul Olt)

-cerere de transferare în Baroul Dolj;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Dobrescu Florentin-Adrian(Baroul Olt)

-cerere de transferare în Baroul Dolj;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Moroşanu Constantin (Baroul Olt)

-cerere de transferare în Baroul Dolj;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Carneluti Mihai-Leonard(Baroul Olt)

-cerere de transferare în Baroul Dolj;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Bălăşoiu Marian-Laurenţiu(Baroul Olt)

-cerere de transferare în Baroul Dolj;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Popa-Florea Andra Irina(Baroul Olt)

-cerere de transferare în Baroul Dolj;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Guţă Cosmin-Marcel(Baroul Olt)

-cerere de transferare în Baroul Dolj;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Fuchs Iudith Iuliana-Simon(Baroul Olt)

-cerere de transferare în Baroul Dolj;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Veselin Florin Cristian(Baroul Olt)

-cerere de transferare în Baroul Dolj;

Soluţia:S-a aprobat;

 

Av.Călinoiu Ioana(Baroul Olt)

-cerere de transferare în Baroul Dolj;

Soluţia:S-a aprobat;

III.

-C.A.A.

-Hotărârea nr.6/08.05.2009;

-Hotărârea 8/08.05.2009;

-Hotărârea nr.9/08.05.2009;

Soluţia:S-a luat act de Hotărârile Consiliului C.A.A. nr.6,8 şi 9/08.05.2009 şi s-a decis să nu se declanşeze procedura disciplinară cerută de Consiliul C.A.A. împotriva dlui av.Constantin Mocanu, preşedinte al Filialei Dolj a C.A.A., pentru că a propus Adunării Generale din 21.03.2009 să se voteze împotriva virării fondului de rezervă al filialei la C.A.A., cu motivarea că solicitarea Consiliului C.A.A. nu are temei legal.

 

-U.N.B.R.

-Scrisoarea Preşedintelui UNBR adresată domnului Ministru al Justiţiei cu privire la decontarea cheltuielilor legate de funcţionarea Serviciilor de Asistenţă judiciară din cadrul barourilor;

Soluţia: S-a luat act;

 

-Baroul Cluj

-Decizia Consiliului Baroului Cluj din 18 mai 2009 de suspendare a activităţii SAJ, începând cu data de 01 iunie 2009 până la îndeplinirea de către Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a obligaţiilor legale privind rambursarea sumelor avansate de către Baroul Cluj şi plata sumelor lunare necesare funcţionării acestui serviciu;

Soluţia: S-a luat act şi s-a decis să se comunice Baroului Cluj că Baroul Dolj sprijină Decizia Consiliului Baroului Cluj din 18 mai 2009 de suspendare a activităţii SAJ;

 

-Judecătoria Craiova

-Răspuns la demersul făcut de decanul baroului în legătură cu activitatea ilicită a unor dactilografe din incinta Judecătoriei Craiova privind redactarea, la cererea justiţiabililor, de cereri adresate instanţelor de judecată;

Soluţia: S-a luat act;

 

-Decanul Baroului Dolj-

     av.Ion Turculeanu

 

-Adresa nr.818/14.05.2009 către Tribunalul Dolj privind propunerile de îmbunătăţire a calităţii expertizelor tehnice şi contabile rezultate în urma dezbaterilor din şedinţa Consiliului baroului din 07.05.2009 la care au participat ca invitaţi Şeful Biroului Expertize tehnice şi contabile şi Directorul OCPI Dolj;

Soluţia: S-a luat act;

 

-Vîlceanu Laurenţiu

Funcţionar-coordonator SAJ

-Referat privind delegaţiile de asistenţă juridică nr.3036 şi 3037 din 20.05.2009, emise pentru av.Felicia Gună şi Adrian Bercea;

Soluţia: S-a luat act;

 

-Drăgnei-Savu Constanţa Ileana(fost contabil-şef la Baroul Dolj)

-Întâmpinare în Dos.19692/63/2008, aflat pe rolul Tribunalului Dolj.

Soluţia: S-a luat act;

 

     Prof.univ.dr.

   Ion Turculeanu

         Avocat

 

Decanul Baroului Dolj