Hotararile Consiliului Baroului Dolj de la sedinta din data de 3 iulie 2008

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

 

Şedinţa de consiliu din 03 iulie 2008

Ordinea de zi şi soluţiile adoptate:

 

 

I.

-av.Onete Ramona Alexandra - în legătură

cu plângerea formulată de dl.av.Viorel Găină

Soluţia: a răspuns invitaţiei şi depune o notă cu documente spre a fi anexate la

  plângere;

 

Invitaţi la consiliu:

av.Cergă Dorel - în legătură cu refuzul de a restitui justiţiabilului  Ristea-Brătianu

Tarzan suma de 400 lei;

Soluţia: Nu s-a prezentat; se menţine invitaţia pentru şedinţa următoare;

 

II.

1. Congresul avocaţilor

20-21 iunie 2008

-informare privind hotărârile şi rezoluţia Congresului;

Soluţia: s-a luat act;

 

Pregătirea profesională continuă

-Hotărârea nr.14 a Congresului Avocaţilor din 20 - 21 iunie 2008;

Soluţia: s-a luat act;

3.Fundaţia „Dem D. Stoenescu"

-analiza demersurilor făcute de domnul consilier, av.Viorel Găină;

Soluţia: -s-a luat act de stadiul  demersurilor;

                  -a fost desemnat av.Ignat Claudiu pentru a continua demersurile

4.Decanul Baroului

 

-propunere pentru stabilirea taxei de înregistrare sau de modificare a actelor privind formele de exercitare a profesiei;

-propunere de majorare a taxei pentru copiile de pe legislaţie eliberate de barou.

Soluţia: s-a aprobat încasarea taxei de 100 lei pentru înregistrarea actelor privind formele de exercitare a profesiei şi încasarea taxei de 50 lei pentru modificarea actelor privind formele de exercitare a profesiei;

 

5.Salariaţii Baroului Dolj

-cereri de actualizare, majorare a salariului.

Soluţia: s-a aprobat majorarea salariilor de încadrare  a fiecărui salariat cu 30%, începând cu data de 01.07.2008;

III.

1.dl.Nicolae Cristian Vali

-cerere de primire în profesia de avocat, cu scutire de examen;

Soluţia: - s-a respins;

 

2.av.Şovăilă Cristian-Marian

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

-depunerea jurământului, potrivit art.21 (1) din Legea 51/1995;

Soluţia:  - s-a aprobat;

               - s-a depus jurământul;

3.av.Iordache Marin-Florian                       

 

 

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei (în şedinţa din 05.06.2008, Consiliul Baroului Dolj i-a aprobat cererea de transferare din Baroul Olt);

-cerere  de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia: - s-au aprobat;

4.av.Uleanu Carmen-Floriana

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi la cerere, începând cu data de 01.07.2008;

Soluţia:  - s-a aprobat;

5.av.Surdu Ion Petre

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi la cerere, începând cu data de 10.06.2008;

Soluţia:  - s-a aprobat;

6.av.Nicolaescu Ioana

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi la cerere, începând cu data de 16.06.2008;

Soluţia:  - s-a aprobat;

7.av.Oane Ilona-Gabriela

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi la cerere, începând cu data de 26.06.2008;

Soluţia:  - s-a aprobat;

8.av.Grigorie Alexandru

           Nicolae

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi la cerere, începând cu data de 24.06.2008;

Soluţia:  - s-a aprobat;

9.av.Dincă Mărinică

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi la cerere, începând cu data de 24.06.2008;

Soluţia:  - s-a aprobat;

10.av.Epure Simona-Felicia

-cerere de radiere de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, începând cu 15.05.2008, fiind transferată în Baroul Bucureşti;

Soluţia:  - s-a aprobat;

11.av.Rădulescu Anghel

-cerere de încuviinţare a schimbării sediului profesional al cabinetului individual;

Soluţia:  - s-a aprobat;

12.av.Tălpăşanu Dragoş

- cerere de încuviinţare a schimbării sediului profesional al cabinetului individual;

Soluţia:  - s-a aprobat;

13.av.Marin Cosmin  

            Nicuşor

- cerere de încuviinţare a schimbării sediului profesional al cabinetului individual;

Soluţia:  - s-a aprobat;

14.av.Mazilu Cristina

           Mihaela

-cerere  de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:  - s-a aprobat;

15.av.Coclea Mihaela

            Simona

 

-cerere  de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:  - s-a aprobat;

16.av.Dragotă Aurelia

           Gabriela

-cerere  de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:  - s-a aprobat;

17. av.Tudorache Iulian

               George

-cerere  de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:  - s-a aprobat;

18.av.Nistor Ana-Maria

- cerere de încuviinţare a schimbării sediului profesional al cabinetului individual;

Soluţia:  - s-a aprobat;

 

19.av.Oreviceanu Gianina

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi la cerere, începând cu data de 01.07.2008;

Soluţia:  - s-a aprobat;

20.av.Croitoru Marcela

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi la cerere, începând cu data de 01.07.2008;

Soluţia:  - s-a aprobat;

21.av.Donea Silviu-Nicolae

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi la cerere, începând cu data de 03.07.2008;

Soluţia:  - s-a aprobat;

22.av.Băloşeanu Mariana

          Ramona

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi la cerere, începând cu data de 01.07.2008;

Soluţia:  - s-a aprobat;

23.av.Manolescu Corina

           Eugenia

-cerere de reînscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, începând cu 16.08.2008, când îi încetează starea de incompatibilitate;

Soluţia:  - s-a aprobat;

IV.

1.Vila Themis

-analiza stadiului în care se află expertiza tehnică şi contabilă;

-invitat dl.ing.Pletea Lucian;

Soluţia: -s-a fixat termen pentru finalizarea expertizei la date de 04.09.2008;

 

2.A.N.I.C.A.D.O

  ( Marian Nicola)

-art.22 din Statutul A.N.I.C.A.D.O. „Asociaţia poate acorda asistenţă de specialitate membrilor săi, prin specialiştii proprii, în litigiile determinate de abuzuri, în condiţiile legii".

Soluţia: -s-a aprobat propunerea de sesizare a ANAF cu cerere de verificare a ANICADO din punct de vedere fiscal;

3.Teodor Fugaru

-contestaţie împotriva deciziei decanului prin care i-a fost respinsă plângerea împotriva    d-lui av.Pleşea Anton;

Soluţia: - a fost respinsă ca indmisibilă;

4.Cercel Dan-Alexandru

         şi Cercel Laura

-contestaţie împotriva deciziei decanului prin care i-a fost respinsă plângerea împotriva     d-nei av.Gună Felicia;

Soluţia: -s-a amânat soluţionarea pentru şedinţa următoare;

5.Vişinescu Constantin

-plângere împotriva d-lui av.Urziceau Petrişor;

Soluţia: -s-a amânat soluţionarea pentru şedinţa următoare;

 

 

6.av.Tomiţă Florin George

-contestaţie împotriva deciziei decanului prin care a fost aprobată cererea de restituire a onorariului de 100 de euro formulată de Fieraru Neluţa.

Soluţia: -s-a amânat soluţionarea pentru şedinţa următoare;