Hotararile Consiliului Baroului Dolj de la sedinta din data de 5 iulie 2007

 

În şedinţa sa din 05.07.2007, Consiliul Baroului Dolj a adoptat următoarele decizii:

 

 • trimiterea unei comunicări la UNBR cu privire la nemulţumirea delegaţilor Baroului Dolj faţă de modul de organizare şi desfăşurare a lucrărilor Congresului Avocaţilor din 29-30 iunie 2007;

 

 • înfiinţarea Comisiei pentru evidenţa şi analiza incidentelor procedurale sesizate, în scris, de avocaţi, formată din av.Mihail Neagoe, av.Dana Babov şi av.Maria Uţescu;

 

 • s-a aprobat cererea formulată de av.Popa Alexandru Luchian de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei, începând cu 06.07.2007, fiind primit în profesie prin Examenul de admitere din noiembrie 2006;

 

 • s-au aprobat cererile formulate de av.Mărgineanu Maria-Magdalena, Dinu Ion, Vlădăianu Marin, Mirea Marin şi Chiriţă Dorian de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, cu data de 06.07.2007, fiind transferaţi din Baroul Olt;

 

 • s-au aprobat cererile sus-numiţilor prin care au solicitat avizarea şi înregistrarea de cabinete individuale;

 

 • s-au aprobat cererile formulate de av.Diaconu Crenguţa, av.Dida Iuliana şi av.Florea Carmen Steluţa din Baroul Olt prin care au solicitat transferarea în Baroul Dolj;

 

 • s-au aprobat cererile formulate de următorii avocaţi prin care au solicitat avizare şi înregistrare cabinete individuale:Bădină Georgeta-Marcela, Bărăscu Ramona-Adela, Buzatu Daniel-Marian, Buzatu Irina, Colan Livia-Constanţa, Coşoveanu Andreea-Paula, Dulea Cristina, Dumitru Marius, Floricel Cristian-Cătălin, Găină Ioana, Găleşanu Valentin, Ghinea Liliana-Sorina, Ghinea Simona-Florentina, Grăjdan Elena-Daniela, Grigorie Alexandru-Nicolae, Ilincuţa Andreea-Mihaela, Marin Mariana-Mădălina, Mîndrescu Viviana-Herta, Mateescu Gheorghe, Muşuroi Irinel-Codruţ, Nică Leonardo-Irinel, Niţă Camelia-Lia, Olteanu Laurenţiu, Oprişan Nicoleta-Cristina, Pîrvulescu Daniel, Şovăilă Nicu, Vodă Hadrian-Constantin, Zglimbea Ana-Isabela;

 

 • s-a aprobat cererea d-rei av.def.Lungoci Camelia-Mihaela de încuviinţare a schimbării sediului profesional;

 

 • cu 6 voturi împotrivă şi 6 pentru, a fost respinsă cererea formulată de doamna Puşcă Alina Maria, prin care a solicitat primirea în profesia de avocat, cu scutire de examen, cu motivaţia că nu s-a constatat îndeplinirea condiţiilor de vechime în muncă juridică, prev. de art.16, alin.2, lit."c" din Legea 51/1995, modificată şi completată, in sensul că legea cere 10 ani, iar petenta are 7 ani şi 10 luni.

 

 • s-a constatat îndeplinirea condiţiilor legale la încheierea contractului de colaborare între Cabinet Individual „av.Irinel Iorgulescu" şi av.def.Grecu Nicoleta-Iuliana;

 

 • s-a aprobat cererea d-nei av.Colţatu Alina-Monica de încuviinţare a schimbării denumirii cabinetului individual;

 

 • cu 6 voturi împotrivă, 5 voturi pentru şi o abţinere, s-a respins cererea d-nei contabil-şef Savu-Drăgnei Constanţa Ileana, prin care a solicitat, iniţial, aprobarea suspendării din funcţie pe o perioadă de 1 an şi, ulterior, pe o perioadă de 3 luni, cu data de 15.07.2007, pentru soluţionarea unor probleme de interes personal;

 

 • cu unanimitate de voturi, s-a aprobat cererea d-nei Gavrilă Maria, prin care a solicitat aprobarea continuării activităţii de secretar I, în baza unui contract de muncă pe perioadă determinată de 24 de luni, cu începere de la 05.07.2007, ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă;

 

 • cu 9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere s-a aprobat propunerea d-nei ec.Anca Pistol de înfiinţare a unui post de economist, precum şi cererea doamnei Florea Aurelia, licenţiată în stiinţe economice , în prezent casieră a Baroului, prin care a solicitat schimbarea încadrării pe post de economist;

 

 • cu 9 voturi, 2 voturi împotrivă şi o abţinere s-a decis scoaterea la concurs a postului de casier cu normă de 8 ore;

 

 • trecerea d-nei Florea Aurelia pe postul de economist se va face de la data încadrării, prin concurs, a unei persoane pe postul de casier;

 

 • următoarea şedinţă a Consiliului Baroului va avea loc la data de 30.08.2007, ora 14.00.

 

                       Prof.univ.dr.                                            Secretar I,

                    Ion Turculeanu                                          Maria Gavrilă

                           avocat

 

                 Decanul Baroului Dolj