Hotararile Consiliului Baroului Dolj de la sedinta din data de 5 iunie 2007

 

COMUNICARE

 

În şedinţa sa din 05.06.2007, Consiliul Baroului Dolj a adoptat următoarele decizii:

 

•-         au fost validate rezultatele Examenului de definitivare în profesia de avocat, sesiunea 23-27 mai 2007, cei 77 de candidaţi fiind declaraţi promovaţi şi trecuţi pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, începând cu data de 06.06.2007;

 

•-         la cererea UNBR au fost propuşi domnii avocaţi Predescu Ion, Ionescu Sorin şi Neagoe Mihail pentru a primi titlul de „membru de onoare al UNBR";

 

•-         s-a stabilit data de 15.09.2007 pentru inaugurarea şi sfiinţirea Vilei Themis, proprietate a Baroului Dolj, aflată în oraşul Călimăneşti, jud.Vâlcea;

 

•-         organizarea în ziua de 23.06.2007, cu ocazia Zilei avocatului din România a unei manifestări al cărei program va fi decis de Consiliul Baroului în şedinţa din 14.06.2007;

 

•-         cumpărarea a trei aparate de aer condiţionat(două pentru încăperea în care funcţionează Serviciul de asistenţă judiciară Craiova şi unul pentru încăperea în care se află calculatoarele avocaţilor).

 

             Prof.Univ.Dr.                                                        Secretar I,

          Ion Turculeanu                                                       Maria Gavrilă

 

      Decanul Baroului Dolj