Hotararile Consiliului Baroului Dolj de la sedinta din data de 5 iunie 2008

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

 

Şedinţa Consiliului Baroului Dolj din 05 iunie 2008

Ordinea de zi şi soluţiile adoptate

 

 

1.

 

-Validarea rezultatelor Examenului pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea 26-30 mai 2008;

Soluţia: Au fost validate rezultatele Examenului pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea 26-30 mai 2008. Următorii avocaţi stagiari au fost trecuţi pe Tabloul avocaţilor   definitivi cu drept de exercitare a  profesiei: Bîscă Vasile-Alin, Buzatu Adelina-Oana, Coclea Mihaela-Simona, Dragotă Aurelia, Lilea Valentin-Cristian, Mazilu Cristina-Mihaela, Oane Ilona-Gabriela, Popa Adrian, Popescu Daniela-Isabelle, Şerban Ioana-Silvana şi Tudorache Iulian-George.

 

2.

Vila Themis

-analiza rezultatelor activităţii financiare; invitat - administratorul vilei, dl.Petrişor Alexandru;

Soluţia: S-a analizat activitatea Vilei Themis pentru perioada ianuarie - aprilie 2008.

 

3.

Fundaţia (asociaţia) "Dem.Stoenescu"

-analiza demersurilor privind înfiinţarea;

Soluţia: S-a luat act că s-a revenit la Ministerul Justiţiei pentru soluţionarea cererii privind denumirea fundaţiei.

 

4.

Centrul teritorial INPPA Craiova

-informare;

Soluţia: S-a luat act de Hotărârea nr.10/2008 a Consiliului INPPA privind înfiinţarea Centrului teritorial Craiova al INPPA.

5.

Taxele judiciare de timbru

-informare;

Soluţia:S-a luat act de demersul făcut de decanul Baroului pentru crearea posibilităţii ca avocaţii să poată plăti taxele judiciare de timbru pentru şi în numele clienţilor lor.

 

6

Av.Triţă  A.Ion

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, (fiind primit în profesie cu scutire de examen);

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

-depunerea jurământului;

Soluţia: S-au aprobat cererile; s-a depus jurământul prev.de art.21 din Legea 51/1995.

    

7

Av.Jianu Mihai Ionuţ

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere  de avizare şi înregistrare contract de colaborare;

-depunerea jurământului;

Soluţia: S-au aprobat cererile; s-a depus jurământul prev.de art.21 din Legea 51/1995.

8

Av.Olteanu Minel-Şerban

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, (prin încetarea stării de incompatibilitate);

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

-avizare cerere de transferare în Baroul Bucureşti;

Soluţia: S-au aprobat cererile; s-a avizat cererea de transferare în Baroul Bucureşti.

 

9

Av.Mihuţ Ionel-Ovidiu

-aduce la cunoştinţă că încetează activitatea cabinetului individual al cărui titular este, începând cu data de 01.04.2008;

Soluţia: S-a luat act şi s-a emis cuvenita decizie.

10

S.C.A. „Boştină şi Asociaţii"

                  şi

Av.Mihuţ Ionel-Ovidiu

 

-avizare şi înregistrare contract de colaborare;

Soluţia: S-a avizat contractul de colaborare şi s-a dispus înregistrarea acestuia.

 

11

Av.Ciucă Cristina

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea.

12

Av.Ion-Gongea Pătru

-cerere de radiere de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, începând cu 01.07.2008, ca urmare a renunţării în scris la exerciţiul profesiei;

Soluţia: S-a aprobat cererea.

13

Av.Cone Bogdan-Florin

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei;

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

Soluţia:S-au aprobat cererile.

14

Av.Fota-Bărbulescu Marinel

-cerere de încuviinţare a schimbării sediului profesional al cabinetului individual;

Soluţia: S-a aprobat cererea.

15

Av.Bogdan Clara-Lucia

- cerere de încuviinţare a schimbării sediului profesional al cabinetului individual;

Soluţia: S-a aprobat cererea.

16

Av.Duţă Stelian

- cerere de încuviinţare a schimbării sediului profesional al cabinetului individual;

Soluţia: S-a aprobat cererea.

17

 

Av.Fota-Bărbulescu Marinel

 

Av.Bogdan Clara-Lucia

 

Av.Duţă Stelian

-cerere de avizare şi înregistrare contract de grupare a cabinetelor individuale;

Soluţia: S-a avizat contractul de grupare a cabinetelor individuale şi s-a dispus înregistrarea acestuia.

18.

Av.Tălpăşanu Lavinia

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi;

Soluţia: S-a aprobat cererea.

19.

Av.Zofei Adrian-Ilie

-cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi;

Soluţia: S-a aprobat cererea.

20

Av.Iordache Marin-Florian

-cerere de transfer  din Baroul Olt în Baroul Dolj.

Soluţia: S-a aprobat cererea.