În atenţia avocaţilor care nu au depus poliţa de asigurare profesională pentru anul 2018

Stimaţi colegi,

Vă informăm că în şedinţa din 14 iunie 2018, Consiliului Baroului Dolj a analizat şi a luat act de Situaţia avocaţilor care nu au făcut dovada îndeplinirii obligaţiei prevăzute de art. 42 din Legea nr. 51/1995 si art. 231 din Statutul profesiei de avocat, privind depunerea poliţelor de asigurare de răspundere profesională pentru anul 2018.

Vă reamintim că, potrivit dispoziţiilor art.231 din Statutul profesiei de avocat, „Avocatul are obligaţia să se asigure pentru răspunderea profesională, în temeiul art.42 din Lege”, iar „poliţa de asigurare se depune, în copie certificată de avocat, la secretariatul baroului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia”.

Vă rugăm ca până la data de 02.07.2018 să depuneţi copii certificate ale poliţelor de asigurare pentru anul în curs, având în vedere că la şedinţa de consiliu din 05.07.2018 se va reanaliza situaţia, iar „neîndeplinirea acestei obligaţii atrage neinscrierea în Tabloul anual al avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei”.

Lucian Bernd Săuleanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj