În atenția avocaților pensionari interesați de ajutorul financiar acordat de Filiala Dolj a C.A.A. în baza Programului de asistență și asigurări sociale

Pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru pensionari  acordat în baza Programului de asistență și asigurări sociale, avocații pensionari membrii ai Filialei  trebuie să depună la Filială o cerere scrisă, însoțită de documente privind veniturile lunare.

Cererea se poate depune până pe data de 21.10.2022.

Ajutorul financiar este de 500 lei și reprezintă venit neimpozabil, în conformitate cu prevederile art. 62 alin. a) din Codul Fiscal.

Vă reamintim criteriile și procedura de acordare :

Criteriile de acordare ale ajutoarelor privind starea de nevoie a pensionarilor, vor fi:

  1. a) Valoarea veniturilor realizate lunar din pensie și din orice alte surse;
  2. b) Vechimea in profesia de avocat.

 

Ajutoarele pentru pensionari vor fi acordate în limita bugetului anual alocat, de 40.620 lei.

 

Procedura de acordare :

Acordarea ajutoarelor financiare se va face la cerere, care se va depune în termen de 60 de zile de la data la care filiala anunță pe pagina de internet aprobarea programului, însoțită de documente justificative și de declarație pe proprie răspundere a solicitantului privind veniturile lunare.

Cererile vor fi analizate și soluționate prin Decizie de către Consiliul de Administrație al Filialei.

 

 

 FILIALA DOLJ A C.A.A. DIN ROMÂNIA

PREȘEDINTE,

Av. Sorin Stănciulescu