În atenția colegilor interesați de ajutorul financiar acordat de Filiala Dolj a C.A.A. pentru cazurile de infectare cu SARS-CoV-2 în anul 2022, în baza Programului de asistență și a asigurări sociale

 

Pentru a beneficia de ajutorul pentru “Avocații care nu  beneficiază de  indemnizațiile de incapacitate acordate în baza certificatelor medicale cu cod specific pentru care se instituie măsura izolării – COVID  ( ce se supun prevederilor art. 88 din Legea  nr. 72/2016 )  având certificate medicale  simple, fără internare în spital,  și, pentru care  indemnizația de incapacitate de muncă nu se suportă de către sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților decât  începând cu a 16-a zi de la data ivirii stării de incapacitate)”,   in baza Programului de asistență și asigurări sociale pentru membrii Filialei Dolj a C.A.A. pentru anul 2022, trebuie să depuneți cerere scrisă către Filiala, insotita de actele care dovedesc situatia medicală.

Ajutorul financiar este de 600 lei și reprezintă venit neimpozabil, în conformitate cu prevederile art. 62 alin. a) din Codul Fiscal.

Vă reamintim criteriile și procedura de acordare :

Criterii de acordare:

 Solicitantul este membru al Filialei Dolj a CAA;

  • Solicitantul este beneficiarul ajutorului solicitat; ajutoarele nu pot fi acordate pentru alte persoane decât solicitantul;
  • Solicitantul face dovada situației medicale declarate, cu acte necontestate din care rezultă diagnosticul de infectare cu SARS-CoV-2 în anul 2022

 Procedura de acordare

            Acordarea ajutoarelor financiare în baza acestui program se va face pe bază de cerere scrisă;

La cererea de acordare a ajutoarelor financiare, solicitantul va anexa toate actele doveditoare ale situației medicale;

Cererea va fi analizată de Consiliul de administrație al Filialei Dolj a CAA și soluționată prin decizie.

Consiliul de administrație al Filialei Dolj va aprecia pe baza cererii și a documentelor justificative și va decide cu privire la îndeplinirea condițiilor de acordare ;

Cererile vor fi soluționate în ordinea înregistrării și în limita bugetului anual alocat, de 9.600 lei.

 

 FILIALA DOLJ A C.A.A. DIN ROMANIA

PRESEDINTE,

Av. Sorin Stănciulescu