INPPA Craiova - Calendarul examenului de absolvire, februarie - martie 2012

Examenul de absolvire a cursurilor INPPA se va desfaşura conform urmatorului calendar:
• examinarea colocvială: 27 februarie - 8 martie 2012;
• proba scrisă: 9 martie 2012

 

Cursanţii vor depune la secretariatul Centrului Teritorial Craiova al I.N.P.P.A., pâna la data de 24 februarie 2012, lucrările pentu examinarea colocvială si dovada plaţii taxei de examen (în copie) în cuantum de 700 lei (în contul Nr. RO12 RNCB 0134 0416 5590 0008 deschis la B.C.R. - Craiova.
Aceastea se vor transmite si prin e-mail la adresa: laurentiu.vilceanu@rdscv.ro.


Candiadaţii respinşi la examenul din sesiunea noiembrie-decembrie 2011 vor susţine examenul doar la proba scrisă.


Examenul se va desfaşura la sediul Baroului Dolj situat în Craiova, Bulevardul Carol I, nr.1, bl.17D, sc.1, mezanin, jud.Dolj.

 

   Prof.univ.dr.
   Ion Turculeanu
        Avocat
Decanul Baroului Dolj