INPPA Craiova - Pregatire profesionala initiala stagiari anul II 2009 MODULUL 4

În perioada 18-20 noiembrie 2009 sunt organizate cursurile din cadrul Modulului 4 al programului de pregătire profesională iniţială desfăşurat în anul 2009 pentru avocaţii stagiari de anul II de către Centrul teritorial Craiova al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor.

   

Locaţie cursuri: Sala 400, Et.4, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din Craiova, Universitatea Spiru Haret, Craiova, Str.Vasile Conta, Nr.4, cod 200580

Materii: Drept civil. Drept procesual civil.

 

Miercuri,18.11

14.00-16.00 Aspecte teoretice si practice ale administrarii probelor in materie civila. Aplicabilitatea Regulamentului (CE) nr.1206/2001 al Consiliului Uniunii Europene privind cooperarea intre instantele statelor membre in domeniul obtinerii de  probe in materie civila. Prof.univ.dr avocat Bianca Predescu

16.00-18.00 Excepţiile procesuale în procesul civil. Analiza  jurisprudenţei C.E.D.O. în materia  dreptului de acces la justiţie (parte a dreptului la un proces echitabil) în cauzele soluţionate pe  excepţii. Prof.univ.dr avocat Bianca Predescu

 

Joi, 19.11

12.00-14.00 Circulaţia juridică a terenurilor. Prof.univ.dr. avocat Eugen Chelaru

14.00-16.00 Circulaţia juridică a construcţiilor. Prof.univ.dr. avocat Eugen Chelaru

16.00-18.00 Aspecte teoretice şi practice privind revendicarea imobiliară. Conf.univ.dr. avocat Constantin Mocanu

18.00-20.00 Teorie şi practică judiciară în anularea certificatului de moştenitor. Prof.univ.dr. avocat Ion Turculeanu

 

Vineri,20.11

12.00-14.00 Consideraţii asupra proiectului noului cod de procedură civilă Prof.univ.dr. avocat Sorin Ionescu

14.00-16.00 Consideraţii asupra evoluţiei răspunderii civile delictuale. Prof.univ.dr. avocat Pompil Drăghici

16.00-18.00 Proceduri civile speciale. Prof.univ.dr. avocat Sorin Ionescu, Conf.univ.dr. avocat Daniel Ghiţă

18.00-20.00 Aspecte de teorie şi practică judiciară  privind competenţa instanţelor. Conf.univ.dr. avocat Daniel Ghiţă