Inscrierea pe Lista de arbitri a Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor din cadrul Baroului Dolj

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul Dolj

 

Înscrierea pe Lista de arbitri a Curții de Arbitraj Profesional

a Avocaților din cadrul Baroului Dolj

 

Având în vedere Hotărârea nr.1063/07.03.2015 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, prin care s-a adoptat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților, precum și hotărârea Consiliului Baroului Dolj din data de 16 aprilie 2015, pentru constituirea Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților din cadrul Baroului Dolj, în conformitate cu dispozițiile art.6.2. din Regulament, înscrierea pe Lista de arbitri se poate face și la cererea scrisă a avocaților, ținând cont de condițiile prevăzute la art.6.3 :

 

"Poate fi arbitru orice avocat care are capacitatea deplină de exercițiu a drepturilor, se bucură de reputație neștirbită, are înaltă calificare și experiență în domeniul profesional, cu o vechime neîntreruptă în profesia de avocat de minim 10 ani.Candidatul desemnat sau solicitant, potrivit art.6 alin.1 și 4, va depune la dosar în afară de dovezile privind vechimea, curriculum vitae și o recomandare din partea unui confrate care are o vechime neîntreruptă de 15 ani în profesia de avocat.Ei vor depune și o adeverință medicală, eliberată potrivit procedurii stabilite de către Consiliul UNBR, din care să rezulte dacă sunt apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic, pentru exercitarea acestei atribuții".

 

Dosarele de înscriere pe Lista de arbitri se depun la secretariatul Baroului Dolj până la data de 13 mai 2015.

 

Lucian Bernd Săuleanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj