Întâlnire lunară avocați Baroul Dolj, luni - 7 mai 2018, ora 14.00

 

Avocații din Baroul Dolj sunt invitați să participe luni - 7 mai 2018, ora 14.00, la sediul baroului, la  întâlnirea lunară,  la  care vor fi prezenţi decanul şi membri ai Consiliului baroului, având ca obiect:

  1. Aplicarea Registrelor Naţionale ale Avocaţilor Români începând cu data de 29 mai 2018;
  2. Aspecte privind activitatea curentă din avocatură, având în vedere pregătirea întâlnirii de lucru cu reprezentanţii instanţelor judecătoreşti din Craiova care va avea loc la data de 11 mai 2018;
  3. Situaţia la zi a Serviciului de Asistenţă Judiciară Dolj .

 Şedinţa se înscrie în proiectul Baroului Dolj de a menţine o legătură directă cu avocaţii, prin întâlniri lunare care să aibă ca obiect problemele curente ale profesiei.

 

Av .Lucian Bernd Săuleanu

Decanul Baroului Dolj