Invitație completare Ordine de zi/propuneri/sugestii - Adunarea Generală din 4 martie 2017

Având în vedere condițiile privind desfășurarea Adunării Generale din 4 martie 2017, stabilite în ședința Consiliului Baroului Dolj din data de 19 ianuarie 2017, colegii avocați sunt invitați să comunice cu 5 zile înaintea datei la care a fost convocată Adunarea, în scris, pe adresa de e-mail office@barouldolj.ro sau la secretariat, propunerile privind completarea Ordinii de zi sau alte sugestii privind activitatea baroului ori aprecieri privind Ordinea de zi afișată sau alte intervenții care urmează a fi incluse la punctul (5) “Discuții”.

 

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat

Decanul Baroului Dolj