Invitatie la consultare publică pentru Proiectul " Medierea - politică publică eficientă în dialogul civic "

 

Avocații din Baroul Dolj sunt invitați să își exprime opinia față de Proiectul ”Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1- “Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”, cod proiect SIPOCA 269 și implementat de Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact în parteneriat cu Universitatea Andrei Șaguna din Constanța. Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe site-ul proiectului http://www.mediereapoliticapublica.ro/.

 

Anexa 2 a Instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii – ”Formular ON-LINE de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii pentru alte părți interesate (altele decât mediatorii)” – este accesibilă online la adresa http://www.mediereapoliticapublica.ro/anexa-2-formular-de-monitorizare-si-evaluare-a-politicilor-publice-in-domeniul-medierii-pentru-alte-parti-interesate-altele-decat-mediatorii.html. Rezultatele acestui proces de consultare sunt disponibile în timp real pe site-ul proiectului, putând fi accesate la adresa http://www.mediereapoliticapublica.ro/anexa-2-rapoarte.html.