Lansarea procedurii de selecție a grupului țintă

 

Începând cu data de 20 iunie 2017, Baroul Dolj împreună cu Baroul Vidin au inițiat procesul de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, system code ROBG-162.

Grupul țintă va fi constituit din 300 persoane (din care 150 români și 150 bulgari), studenti sau tineri absolvenți ai unei instituții de învățământ superior, ori alte persoane dornice să se perfecționeze pentru a avea acces la slujbe mai bine plătite, femei sau bărbați.

Persoanele interesate să devină membri ai grupului țintă vor depune dosarul de candidatură la sediile Centrului Juridic Transfrontalier Român, respectiv Bulgar.   Adresele celor doua centre sunt:

 • Centrul Juridic Tranasfrontalier Român: bdl. Carol I, nr. 1, bl. 17D Craiova, Dolj, cod postal 200678, tel. 40351408430, fax 40251413940, e-mail centrul_juridic_transfrontalier@barouldolj.ro;
 • Centrul Juridic Transfrontalier Bulgar: Str Targovska, nr.2, Vidin, 3700, tel. 359 600 708, fax 359 600 708, e-mail vidinjuridicalcentre@gmail.com.

La depunere, dosarul de candidatură va cuprinde urmatoarele documente:

 • Formular de înscriere (ANEXA 1);
 • Acord de utilizare date personale (ANEXA 2);
 • Declaratie de angajment (ANEXA 3);
 • Copie act de identitate;
 • Copie diplomă studii superioare sau adeverință student (în  original) 

Perioada de înscriere la procesul de selecție a grupului țintă este 20 iunie 2017 - 14 iulie 2017.

Membrii grupului țintă vor participa la cursuri cu următoarele tematici juridice specific transfrontaliere:

 1. “Reglementarea migraţiei transfrontaliere”
 2. „Legislaţia muncii şi securitatea socială transfrontalieră”
 3. „Drept fiscal transfrontalier” la nivelul Centrelor Transfrontaliere
 4. „Drept comercial transfrontalier”
 5. „Reglementări transfrontaliere în domeniul transporturilor şi patrimoniului cultural”
 6. „Drept penal transfrontalier” la nivelul Centrelor Transfrontaliere. 

De asemenea, membrii grupului țintă vor avea posibilitatea de a participa la cursuri de limba bulgară și limba română, la sesiuni comune de formare pe teme orizontale (oportunități egale și nediscriminare, egalitatea de șanse între femei și bărbați, dezvoltare durabilă), schimburi de experiență realizate prin vizite reciproce în cele două țări precum și la două conferințe transfrontaliere pe teme juridice organizate în România și Bulgaria.

Pentru mai multe informații referitoare la procedura de selecție, persoanele interesate pot accesa Metodologia de selecție a grupului țintă.