Mandatul delegaților Baroului Dolj la Congresul Avocaților 2017

 

Distinse Domnule Președinte,

Distinși Colegi Congresiști,                 

 

În calitate de delegați din partea Baroului Dolj la Congresul Avocaților 2017, am fost mandatați de Adunarea Generală a Baroului Dolj din data de 18 martie 2017 să vă supunem atenției următoarele probleme asupra cărora vă rugăm să vă aplecați pentru a le găsi rezolvări în interesul general al profesiei de avocat.

Astfel, avocații din Baroul Dolj:

  1. Propun modificarea Protocolului SAJ în sensul majorării onorariilor pentru avocaţii desemnaţi din oficiu;
  2. Propun adoptarea unei rezoluţii privind respingerea ratificării de către Congresul Avocaţilor a Regulamentului creanţelor contributive, aflată pe Ordinea de zi la punctul 10.            
  3. Susţin efectuarea de demersuri adresate instituţiilor având competenţe în materia legiferării, în legătură cu necesitatea consultării tuturor barourilor în cadrul unor viitoare dezbateri de modificare a codurilor penale şi de procedură penală;

         

Vă rugăm să primiți expresia deplinei noastre considerații,

 

Av. Mihăloiu Bogdan-Valentin

Av. Nicu Mihai-Dragoș

Av. Popescu Mihai Cristian

Av. Socoteanu Răzvan-Florentin