Masterate Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din Craiova

 

Avocaţii care sunt interesaţi să urmeze cursurile universitare de tip master de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din Craiova se mai pot înscrie până la data de 15 septembrie 2008 la sediul facultăţii.

Participarea la programele universitare de tip master se echivalează cu formarea iniţială a avocaţilor stagiari şi formarea continuă a avocaţilor definitivi.

 

    Prof.univ.dr.

  Ion Turculeanu

         avocat

Decanul Baroului Dolj