Materiale suport atelier

 

NECONSTITUŢIONALITATEA ÎN NOILE CODURI PENAL ŞI DE PROCEDURĂ PENALĂ

ANALIZĂ TRANSVERSALĂ DIN PERSPECTIVA APĂRĂRII

 

Av. Bogdan Mihăloiu

Consilier Baroul Dolj

 

            Intrarea în vigoare a noilor Coduri în materie penală a însemnat o încercare profesională suplimentară pentru practicienii în drept penal, atât din perspectiva consistenţei modificărilor operate în ambele coduri, cât şi din perspectiva elementului de noutate în multiple materii.

            Peste aceste neajunsuri s-a suprapus şi calitatea criticabilă a noilor reglementări, iar din acest punct de vedere avocaţii practicieni de drept penal au avut o intervenţie eficientă prin multiplele excepţii de neconstituţionalitate ridicate de colegi în dosarele penale în care asigurau asistenţă juridică.

            Consecinţa se reflectă fidel în numărul important de decizii de admitere a excepţiilor de neconstituţionalitate în materia procesual penală -30 şi în egală măsură în materia dreptului penal substanţial -6 decizii, şi avem în vedere exclusiv acele decizii care până la data prezentei expuneri au fost publicate în MONITORUL OFICIAL.

            Este de subliniat că există chiar decizii de respingere care prezintă deosebită relevanţă pentru practicienii dreptului penal, cu titlu de exemplu, facând trimitere la decizia nr. 711/27.10.2015, decizie pronunţată în materia tratamentului sancţionator al concursului de infracţiuni – piatra de moară a apărării inculpaţilor în cauzele penale.

            Apreciem, în aceeaşi măsură, ca fiind de o deosebită importanţă analiza dispoziţiilor OUG 18/2016, prin care au fost modificate o parte din textele declarate neconstituţionale pentru a fi puse în acord cu deciziile CCR, astfel încât fiecare decizie de neconstituţionalitate va fi analizată şi din perspectiva acestui act normativ.

            Pentru uşurarea sarcinii celor cărora le este adresat atelierul nostru, dar şi pentru o mai bună înţelegere şi poziţionare în materia supusă analizei, va fi abordată materia relevantă pe decizii, astfel încât urmează a fi dezbătute următoarele decizii şi materii de referinţă:

 

  1. ÎN MATERIA CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ

 

*DECIZIA C.C.R 625/26.10.2016 - în materia recuzării procurorului – art. 69-70 Cpr.pen.

*DECIZIA C.C.R 586/13.09.2016 - în materia acţiunii civile în procesul penal - art.25 C pr.pen. - cu referire la OUG 13/2017 si OUG 14/2017 emise de GUVERN în zilele anterioare.

*DECIZIILE C.C.R 501/30.06.2016 şi 542/14.07.2015 - in materia căii de atac a contestaţiei în anulare-art.426, lit.i Cpr.pen  -termenul de declarare a căii de atac, respectiv art.431, alin.1 C.pr. pen. - citarea părţilor în faza examinării admisibilitătii în principiu a căii de atac.

*DECIZIA C.C.R 126/03.03.2016  - în materia căii de atac a revizuirii - art.453, alin.1, lit.f C.pr .pen.

*DECIZIA C.C.R 51/16.02.2016 - în materia metodelor speciale de supraveghere - supravegherea tehnică-art.142 C.pr.pen.

*DECIZIA C.C.R 44/16.02.2016 - în materia arestului preventiv dispus faţă de inculpatul minor-art.399, alin.3, lit.d C.pr.pen.

*DECIZIA C.C.R 24/20.01.2016 - în materia contestării măsurilor asiguratorii în procesul penal - art.250, alin.6 C. pr.pen.

*DECIZIA C.C.R 336/30.04.2015 - în materia propunerii de prelungire a arestului preventive în faza urmăririi penale - art.235, alin.1 C.pr.pen. cu referire al art.268, alin.1 C.pr.pen.

*DECIZIA C.C.R 23/20.01.2016 şi DECIZIA 733/29.10.2015 - în materia renunţării la urmărirea penală - art.318 şi urm. C. pr. pen. şi art.341, alin.6, lit.c (plângerea împotriva actelor şi măsurilor procurorului).

*DECIZIA C.C.R 552/16.07.2015 - în materia principiilor legii procesual penale - separaţia funcţiilor judiciare-art 3, alin.3 C.pr.pen.

*DECIZIA C.C.R 553/16.07.2015 - în materia arestării preventive – art.223, alin.2 C pr. pen.-infracţiunile legate de droguri, precursori sau substanţe cu efecte psihoactive.

            În afară de aceste hotărâri, o analiză aparte o vor avea materiile în care s-au pronunţat mai multe hotărâri, şi anume: materia controlului judiciar, materia recursului în casaţie, materia arestului la domiciliu,  precum şi acele hotărâri care au sancţionat o soluţie legislativă greşită, aleasă de legiuitor, şi anume derularea anumitor etape procesuale “FĂRĂ CITAREA PĂRŢILOR” sau “FĂRĂ PARTICIPAREA PĂRŢILOR SAU A PROCURORULUI”, în funcţie de instituţia analizată.

            Analiza prezintă importantă din perspectiva apărătorului, deoarece CURTEA a sancţionat  lipsa de claritate a reglementării sau faptul că legiuitorul a pus pe primul plan nevoia de celeritate a procedurii penale, de degrevare a instanţelor, în detrimentul unor drepturi sau principii  fundamentale din procesul penal: dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil, dreptul la egalitatea armelor, etc.

            În această secţiune vor face obiectul analizei urmatoarele problematici:

 

  1. CU PRIVIRE LA SOLUŢIA LEGISLATIVĂ ”FĂRĂ CITAREA PĂRŢILOR“

*DECIZIA C.C.R 631/08.10.2015 - în materia camerei preliminare - art.344, alin.2 si 3, art.345, alin.3, art.346, alin.2 şi art.347, alin.1 C.pr.pen.

*DECIZIA C.C.R 542/14.07.2015 - În materia căii de atac a contestaţiei în anulare - art.431, alin.1 C. pr.pen.

*DECIZIA C.C.R 506/30.06.2015 - în materia admisibilităţii în principiu a căii de atac a revizuirii - art.459, alin.2 C.pr.pen.

*DECIZIA C.C.R 235/07.04.2015-in materia procedurii acordului de recunoastere a vinovatiei-art.484,alin.2 si 488 C.pr.pen.

*DECIZIA C.C.R 641/11.11.2014 – în materia camerei preliminare – art. 345, alin.1 şi art.347, alin.3 referitoare la derularea procedurii fără citarea părţilor. Decizia cuprinde elemente de interes şi din perspectiva soluţiei legislative”fără participare”,pe care o vom analiza în subpunctul următor.

 

  1. CU PRIVIRE LA SOLUŢIA LEGISLATIVĂ “FĂRĂ PARTICIPAREA PĂRŢILOR/PROCURORULUI”

*DECIZIA C.C.R 591/1.10.2015 - în materia admisibilităţii căii de atac a recursului în casaţie - art.440, alin.1 şi 2 C.pr .pen.

*DECIZIA C.C.R 496/23.06.2015 - în materia controlului instanţei asupra actului procurorului de redeschidere a urmăririi penale - art 335, alin.4 C.pr .pen.

*DECIZIA C.C.R 423/09.06.2015 - în materia contestaţiei privind durata procesului penal - art.488, ind.4, alin.5 C.pr.pen.

*DECIZIA C.C.R 166/17.03.2015 - în materia instituţiei confiscării sau a desfiinţării unui inscris în cazul clasării - art.549, ind.1, alin.2 si 3 C.pr.pen.

*DECIZIA C.C.R 663/11.11.2014 - în materia contestaţiei la incheierea pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în primă instanţa - art.339-348 C.pr.pen.

*DECIZIA C.C.R 641/11.11.2014 - în materia comunicării cererilor şi excepţiilor în procedura de cameră preliminară - art.344, alin.4, art.345, alin.1 şi art.347, alin.3 C.pr.pen.

*DECIZIA C.C.R 599/20.10.2014 - în materia plângerii împotriva soluţiilor procurorului - art.341, alin.5 C.pr.pen.

 

  1. CU PRIVIRE LA CONTROLUL JUDICIAR

*DECIZIA 614/4.10.2016 - în materia prelungirii măsurii controlului judiciar cu obligativitatea citării si participării inculpatului

-art.215, ind.1, C.pr.pen.

*DECIZIA 712/4.12.2014 - materia duratei controlului judiciar şi pe cauţiune - art.211-217 C.pr.pen.

 

  1. CU PRIVIRE LA ARESTUL LA DOMICILIU

*DECIZIA C.C.R 740/3.11.2015 - în materia duratei arestului la domiciliu - art.222, alin.10 C.pr.pen.

*DECIZIA C.C.R 361/07.05.2015 - în materia duratei arestului la domiciliu - art.222 C.pr.pen în totalitatea lui.

 

  1. CU PRIVIRE LA RECURSUL ÎN CASAŢIE

* DECIZIA C.C.R 540/12.07.2016 - în materia hotărârilor susceptibile a fi atacate cu recurs în casaţie-art.434, alin.1 C.pr.pen.

*DECIZIA C.C.R 432/21.06.2016 - în materia limitării promovării recursului în casaţie exclusiv prin avocat - art.436, alin.2, art.439, alin.4, ind.1 C.pr.pen. şi art.440, alin.1 şi 2 C.pr.pen. (soluţie similară în materia procesual civilă prin decizia nr.462/17.09.2014).

*DECIZIA C.C.R 591/1.10.2015 - în materia admisibilităţii căii de atac a recursului în casaţie - art.440, alin.1 şi 2 C. pr.pen. (analizată şi la subpunctul privind soluţia legislativă “fără participarea părţilor şi a procurorului”).

 

  1. ÎN MATERIA DREPTULUI PENAL (ATÂT PARTEA GENERALĂ, CÂT ŞI PARTEA SPECIALĂ)

 

*DECIZIA C.C.R 265/06.05.2014 - materia aplicării legii penale mai favorabile – art. 5 NCP.

*DECIZIA C.C.R 508/07.10.2014 - în materia instituţiei “impăcării” - art .159, alin.3 NCP.

*DECIZIA C.C.R 732/16.12.2014 - în materia infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe - art.336, alin.1 NCP.

*DECIZIA C.C.R 11/15.01.2015 - în materia confiscării extinse - art.112, ind.1, alin.2, lit.a NCP.

*DECIZIA C.C.R 603/06.10.2015 - în materia infracţiunii de conflict de interese – art. 301, alin.1 şi art.308, alin.1 NCP.

*DECIZIA C.C.R 405/15.06.2016 - în materia infracţiunii de abuz în serviciu - art.246 NCP, art.297, alin.1 NCP şi art.13, ind.2 din Legea 78/2000.