Materialele care vor fi prezentate în Adunarea Generala a Baroului Dolj din 16 martie 2019 pot fi accesate în Contul avocatului

Vă aducem la cunoștiință că toate materialele ce vor fi prezentate în Adunarea Generală a Baroului Dolj din 16.03.2019, cu privire la activitatea Baroului Dolj în anul 2018, sunt comunicate în secțiunea "Contul avocatului" care este accesibilă de pe site-ul Baroului Dolj pe bază de autentificare. Datele de autentificare sunt eliberate avocaților de la secretariatul Baroului Dolj.

Precizăm de asemenea, că aceste materiale pot fi consultate și la sediul Baroului Dolj unde se găsesc și pe suport de hârtie.

Materialele care pot fi consultate sunt:

  • Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019
  • Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2018
  • Situatia Veniturilor si Cheltuielilor pentru anul 2018
  • Organigrama angajaților Baroului Dolj
  • Raport de activitate al Consiliului Baroului Dolj 2018

Avocații interesați pot formula în scris întrebări sau solicita lămuriri cu privire la materialele publicate, care vor fi comunicate la adresa de email office@barouldolj.ro .