Memorandum pentru un nou Cod Comercial Român

Participanții la Conferința națională ”Dreptul comercial și sistemul unității dreptului privat român”, desfășurată în 15 septembrie 2017 la București, au convenit cu privire la necesitatea adoptării unui nou Cod comercial român, și au aprobat constituirea unui Grup de inițiativă pentru redactarea și susținerea unui Memorandum pentru adoptarea unui nou Cod comercial, integrat în sistemul unității dreptului privat român, și pentru coordonarea eforturilor necesare promovării și susținerii proiectului unui nou Cod comercial român.

La Conferința Dreptul Afacerilor 2018, desfășurată în 12-13 octombrie 2018 la Brașov, a fost aprobat, de principiu, cuprinsul acestui Memorandum - ce a fost ulterior asumat de toți membrii Grupului de inițiativă -, s-a reconfirmat cu vigoare necesitatea adoptării unui nou Cod comercial român, și s-a stabilit demararea procedurilor de redactare a tezelor noului Cod comercial, ce urmează a fi puse în dezbatere publică până în luna mai 2019.

Grupul de inițiativă invită toți specialiștiiîn drept, economie, finanțe și afaceri, precum și organismele și instituțiile publice și private interesați/e să susțină și să adere la Memorandumul pentru un nou Cod comercial român, și să contribuie cu propuneri, comentarii, analize referitoare la viitorul proiect al noului Cod Comercial.

Pentru ca proiectul noului Cod comercial să fie adoptat de Parlamentul României, s-a convenit ca un Comitet de Coordonare, format din membrii Grupului de inițiativă, să coordoneze redactarea tezelor și proiectului noului Cod comercial, și, în paralel, să reprezinte Grupul de inițiativă și să inițieze toate demersurile necesare la organele statale (Parlament, Guvern ș.a.) pentru ca acestea să evalueze și să decidă în consecință.         

Prin prezentul Memorandum, Grupul de inițiativă, constituit cu participarea unui mare număr de reputați teoreticieni și practicieni ai dreptului, solicită Parlamentului României și Guvernului României să întreprindă măsurile administrative și legislative necesare pentru adoptarea unui nou Cod comercial român.

Noul Cod comercial ar trebui să conțină mai multe părți, respectiv o Partea generală dedicată comercianților, întreprinderii și obligațiilor comerciale, o Parte specială dedicată contractelor comerciale și o Parte finală dedicată principiilor aplicabile domeniilor emergente.

Adoptarea unui nou Cod comercial român nu ar afecta sistemul unității dreptului privat consacrat de actualul Cod civil. Unitatea dreptului privat în epoca post-modernă implică existenţa unui corp unitar de norme juridice esenţiale, generale, aplicabile raporturilor juridice şi subiectelor de drept privat; în acest sens trebuie înţeleasă concepţia actualului Cod civil. Această semnificaţie a unităţii dreptului privat şi a viziunii Codului civil nu numai că nu exclude, ci, dimpotrivă, impune existenţa reglementărilor juridice speciale sau complementare în domeniile nereglementate de dreptul privat general -  Codul civil, inclusiv prin intermediul unui Cod comercial.

Avînd în vedere că activitatea comercială a fost și va rămâne o realitate incontestabilă, dreptul nu a putut și nu poate face abstracţie de ea, întrucât dreptul reprezintă un ansamblu de norme juridice care reglementează anumite aspecte ale vieţii.

Complexitatea activităţii comerciale  (de producție, prestări servicii și comerț)  face imposibilă şi inadecvată reglementarea ei doar prin intermediul dispoziţiilor generale ale Codului civil, realitate ce se reflectă prin existenţa legilor speciale aplicabile, atât la nivel național, cât și la nivelul legislației europene, nu numai raporturilor juridice născute în cursul sau în legătură cu exercițiul activităţii comerciale, ci și instituţiilor juridice specifice activităţii comerciale, statutului juridic al participanţilor la activitatea comercială, obligaţiilor profesionale ale comercianţilor etc.

Un nou Cod comercial român ar putea îmbunătăţi actualul cadru legislativ, și ar putea avea o influență pozitivă asupra transparenței, certitudinii și predictibilității legislației - aspecte de interes major pentru mediul de afaceri, reprezentând un instrument adecvat pentru dezvoltarea proiectelor strategice de modernizare a României, ceea ce ar putea face ca România să fie (mai) atractivă pentru investitori și mai bine integrată în peisajul juridic și economic european.

Legislația europeană utilizează din plin noțiuni și sintagme (inutil abandonate de Codul civil),precum:”tranzacții comerciale”, ”comercianți”, ”contracte comerciale”, ”activitate comercială”,”întreprinderi”, pe care le definește și le reglemementează în mod adecvat, constatându-se, astfel, importante incongruențe prin raportare la legislația română în care s-au trasat linii de demarcație rigide și anacronice.

Proiectul adoptării unui nou Cod comercial român se înscrie pe linia politicii Uniunii Europene de codificare şi consolidare a legislaţiei, pentru ca aceasta să fie sistematizată și să devină mai accesibilă şi mai predictibilă.  

În cadrul acestei politici, de pildă, Comisia Europeană susţine proiectul unui Cod Comercial European prin care să se unifice legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale şi întreaga legislaţie comercială şi conexă acesteia - existentă la nivelul statelor membre.

Grupul de inițiativă este conștient de rolul pe care și-l asumă și de nevoia ca noul Cod comercial român să reprezinte o reglementare suplă, modernă și durabilă.

Pentru aceasta, proiectul noului Cod comercial va fi redactat cu ampla și consistenta consultare a specialiștilor în drept din întreaga țară: cadre didactice universitare, cercetători, magistrați, avocați, notari, practicieni în insolvență, consilieri juridici ș.a., a tuturor organismelor profesionale, precum și a mediului de afaceri.

Membrii Grupul de inițiativă:

Prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rector Universitatea Titu Maiorescu;

Judecător Mădălina Afrăsinie, Tribunalul București, secția a VI-a civilă;

Av. Gabriel Biriș, Managing Partner Biriș Goran;

Conf. univ. dr. Lucian Bojin, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara;  

Prof. univ. dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara;

Av. Florin Bulieris, Baroul Cluj;

Av. dr. Gheorghe Buta, C S I – Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, partener Mușat și Asociații; 

Prof. univ. dr. h.c. Stanciu D. Cărpenaru, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu din București;

Dr. Dragoş Călin, director al Direcţiei Juridice, S.I.F. Transilvania, Braşov;

Prof. univ. dr. Dan Chirică, Facultate de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca;

Judecător dr. Marcela Comșa, Curtea de Apel Brașov; 

Dr. Liviu Damșa, Warwick University (UK); 

Conf. univ. dr. Gina Orga Dumitriu, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu;

Conf. univ. dr. Maria Dumitru, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava;

Asist. univ. dr. Gabriela Fierbințeanu, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu;

Conf. univ. dr. Cristina Florescu, Facultatea de Științe Juridice Politice și Administrative,Universitatea Spiru Haret; 

Lector univ. dr. Sergiu Golub, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca;

Conf. univ. dr. Liviu Marius Harosa, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca;

Lector univ. dr. Raul Felix Hodoș, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureș;

Av. Adrian Iordache, Managing Partner Iordache Partners;

Av. Simona Miloș, Președinte Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență;

Prof. univ. dr. Florin Moțiu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timișoara,

                                           judecător Curtea  de Apel Timișoara;

Judecător dr. Flavius Moțu, Tribunalului Specializat Cluj;

Judecător drd. Nicoleta Mirela Nastasie, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă;

Lector univ. dr. Csaba Bela Nasz, FEEA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca; judecător, formator Institutul Național al Magistraturii;

Conf. univ. dr. Vasile Nemeș, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu;

Av. Sorina Olaru, Partener Nestor Nestor Diculescu Kingston Peterson;

Lector univ. dr. Alina Oprea, FSEGA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca;

Conf. univ. dr. Bazil Oglindă,  Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană;

Conf. univ. dr. Ciprian Păun, FSEGA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca;

Av. dr. Nela Petrișor, Partener Mușat și Asociații;

Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, Facultatea de Drept, Universitatea din București;

Lector univ. dr. Manole Popa, Facultatea de Drept, Universitatea din București;

Av. dr. Cornel Popa, Partener Țuca Zbârcea și Asociații;

Prof. univ. dr. Titus Prescure, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania, Brașov;

Judecător Elisabeta Roșu, președinte Curtea de Apel București;

Prof.univ.dr. Lucian Săuleanu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, Decanul Baroului  Dolj;

Av. dr. Andrei Săvescu, Societatea de Științe Juridice;

Judecător dr. Mihaela Sărăcuț, Curtea de Apel Cluj;

Conf. univ. dr. Ion Schiau, Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania, Brașov;

Conf. univ. dr. Lavinia Tec, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timișoara;

Conf. univ. dr. Luminița Tuleașcă, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană;

Prof. univ. dr. Ion Turcu, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai;

Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu, Universitatea Valahia, Târgoviște;

Dr. Cosmin Vasile, Partner Zamfirescu, Racoți & Partners;

Judecător dr. Eugenia Voicheci, Președinte Secția a II-a Civilă, Înalta Curte de Casație și Justiție;

Av. Stan Tîrnoveanu, partener Zamfirescu, Racoți & Partners;

Judecător dr. Nicoleta Țăndăreanu, Înalta Curte de Casație și Justiție;

Notar public Ștefania Zorilă, co-fondator ”Aequitas”- Societate Profesională Notarială.

 

Comitetul de coordonare:

Președinte onorific : Prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru

Președinte: Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea

Coordonatori principali: Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, Conf. univ. dr. Luminița Tuleașcă, Prof. univ. dr. Smaranda Angheni

Membri:

Prof. univ. dr. Radu Bufan

Prof. univ. dr. Lucian Săuleanu

Conf. univ. dr. Vasile Nemeș

Lector univ. dr. Manole Popa