NOTIFICARE

Casa de Asigurari a Avocatilor din Romania - Filiala Dolj

Consiliul de Administraţie 

 

În atenţia tuturor avocaţilor activi din Baroul Dolj 

 

Prin prezenta, vă încunoştinţăm că în şedinţa Consiliului de Administraţie al Filialei Dolj a CAA din data de 6 iunie 2007 s-a hotărât constituirea unor colective formate din inspectori financiari şi consilieri ai CAA Filiala Dolj, pentru a întreprinde verificări asupra contribuţiei fiecărui avocat la constituirea fondurilor sistemului asigurărilor sociale, criteriile în raport de care s-a achitat contribuţia şi dovezile de plată a acesteia.

 

Preşedinte,

Av.Constantin Mocanu