Plata contributiei de asigurari sociale incasate de avocati în baza OUG 30/2020 si OUG 132/2020

 

DECLARAREA ȘI PLATA CONTRIBUȚIEI  DE ASIGURĂRI SOCIALE

pentru indemnizațiile încasate de avocați

în baza  OUG 30/2020 art. XV alin 1 ^1 și în baza OUG 132/2020 art.3 alin.1)

 

 

 1. Avocații care au încasat indemnizație în baza art. XV alin. 1^1 din OUG 30/2020 așa cum a fost modificată prin OUG 53/2020 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020 au obligația să depună la filială declarație de venit rectificativă pentru luna pentru care au încasat indemnizația și să achite o contribuție de 25% din indemnizație      (martie-iunie 2020).

Termen de declarare și plată 25.05.2021.

După acest termen se percep majorări de întârziere.

 2. Avocații care au încasat indemnizație în baza art. 3 alin. 1 din OUG 132/2020 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020 au obligația să depună la filială declarație pentru luna în care au încasat indemnizația și să achite o contribuție de 11% din indemnizație (iulie 2020 - prezent).

Termen de declarare și plată 25 ale lunii următoare celei pentru care se datorează contribuție.

După acest termen se percep majorări de întârziere.

 

Toate indemnizațiile încasate trebuie declarate în Declarația unică.

 Termen de depunere : 25.05.2021

 

               Acte normative, hotărâri și comunicări :

  1. OUG 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 ( cu modificările și completările ulterioare)
  2. OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă ( cu modificările și completările ulterioare)
  3. Hotărârea  CAA România nr.38/26.11.2020 privind aplicabilitatea OUG 132 în sistemul CAA
  4. Oug 226/31.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
  5. Comunicatul CAA  GN nr 137/22.03.2021 ca urmare a intrării în vigoare a OUG 226/2020
  6. Comunicatul CAA  GN nr 214/10.05.2021 . Anexa 1. Soluții tehnice pentru înregistrare de către filiale a venitului încasat de avocat cu titlu de indemnizație