Plata onorariilor din oficiu , borderou 1 Curtea de Apel

Decanul Baroului Dolj aduce la cunoștința avocaților că baroul a încasat în contul bancar contravaloarea onorariilor din oficiu aferente Borderoului 1/2024 depus la Curtea de Apel Craiova.

Începând cu data de 16 februarie 2024, Baroul Dolj va achita către fiecare avocat contravaloarea onorariilor din acest borderou, în conturile bancare comunicate.