Plata onorariilor din oficiu - Borderoul 10/2012 Tribunalul Dolj

Decanul Baroului Dolj aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Dolj, contravaloarea parțială a borderoului nr.10/2012, reprezentând 70% din totalul acestui borderou, depus la Tribunalul Dolj.

Începând cu data de 04.12.2012, ora 11, casieria Baroului Dolj va achita către fiecare avocat contravaloarea a 70% din onorariile de pe acest borderou.