Plata onorariilor din oficiu - Borderoul 10/2013 Tribunalul Dolj

Decanul Baroului Dolj aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Dolj, contravaloarea onorariilor din oficiu reprezentând 30% din totalul borderoului nr.10/2013, depus la Tribunalul Dolj.

Începând cu data de 02.12.2013, Baroul Dolj va achita către fiecare avocat contravaloarea a 30% din onorariile de pe acest borderou, în conturile bancare comunicate Baroului Dolj.