Plata onorariilor din oficiu – Borderoul 10/2019

Decanul Baroului Dolj aduce la cunoștința avocaților că baroul a încasat în contul bancar contravaloarea onorariilor din oficiu din Borderoul 10/2019, depus la ordonatorii de credite, cu excepția onorariilor de la Parchetul Tribunalului Dolj.

Începând cu data de 31.10.2019, Baroul Dolj va achita către fiecare avocat contravaloarea onorariilor din acest borderou, în conturile bancare comunicate Baroului Dolj.