Plata onorariilor din oficiu - Borderoul 11/2012 Tribunalul Dolj

 

Decanul Baroului Dolj aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Dolj, contravaloarea parțială a borderoului nr.11/2012, reprezentând diferenţa de 70% din totalul acestui borderou, depus la Tribunalul Dolj.

Începând cu data de 04.03.2013, ora 11, casieria Baroului Dolj va achita către fiecare avocat contravaloarea a 70% din onorariile de pe acest borderou.