Plata onorariilor din oficiu - Borderoul 12/2012 Cutea de Apel

Decanul Baroului Dolj aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Dolj, contravaloarea borderoului nr.12/2012 depus la Curtea de Apel Craiova.

Începând cu data de 04.02.2013, ora 09, casieria Baroului Dolj va achita către fiecare avocat contravaloarea onorariilor de pe acest borderou.