Plata onorariilor din oficiu - Borderoul 4/2012 Tribunalul Dolj

Decanul Baroului Dolj aduce la cunoștința avocaților că Tribunalul Dolj a virat în contul de oficii al Baroului Dolj, suma de 124.495 lei, reprezentând contravaloarea Borderoului nr.4/2012 de la Tribunalul Dolj.

Începând cu data de 05.06.2012, ora 12.00, casieria Baroului Dolj va efectua plata oficiilor de pe acest borderou, către avocații care au prestat o astfel de activitate.