Plata onorariilor din oficiu - Borderoul 8/2012 Curtea de Apel Craiova

Decanul Baroului Dolj aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Dolj, suma de 23.070 lei, reprezentând contravaloarea borderoului nr.8/2012, depus la Curtea de Apel Craiova.

Începând cu data de 04.09.2012, ora 12, casieria Baroului Dolj efectuează plata onorariilor din oficiu de pe acest borderou.