Plata onorariilor din oficiu - Borderouri 1, 2, 3/2013 Tribunalul Dolj

 

Decanul Baroului Dolj aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Dolj, contravaloarea borderourilor nr.1,2 şi 3/2013 depuse la Tribunalul Dolj.

Începând cu data de 24.04.2013, Baroului Dolj va achita către fiecare avocat contravaloarea onorariilor de pe aceste borderouri, în conturile bancare comunicate Baroului Dolj.

 

Rugăm avocaţii care nu au comunicat contul bancar al formei de exercitare a profesiei să-l comunice în cel mai scurt timp, pentru a se putea face viramentele bancare aferente acestui borderou.