Poziţia Baroului Dolj cu privire la proiectul de modificare a Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 

Consiliul Baroului Dolj în ședința din data de 09 iunie 2016 a luat în discuţie proiectul de modificare a Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, în contextul situaţiei create ca urmare a informaţiilor apărute în mass-media şi care au dezinformat opinia publică cu privire la obiectivele şi finalitatea acestui demers legislativ.

Consiliul Baroului Dolj îşi exprimă opoziţia faţă de atitudinea exprimată de către Ministrul Justiţiei, doamna Raluca Prună, referitor la modificările care se propun a fi aduse Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

Având în vedere Hotărârea din 04 iunie 2016, prin care Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România a apreciat să lase la latitudinea Corpului profesional al avocaților din România iniţierea de proteste şi constatând că se impune a observa efectele discuţiilor purtate cu Ministrul Justiţiei în cadrul şedinţei Consiliului U.N.B.R. din 04 iunie 2016, dar şi forma proiectului de lege, aşa cum va fi reflectată în Raportul Comisiei juridice a Camerei Deputaților, Consiliul Baroului Dolj va consulta colegii avocaţi cu privire la oportunitatea iniţierii unui protest, urmând ca la şedinţa de consiliu din 07 iulie 2016, să se hotărască în acest sens.

 

Lucian Bernd Săuleanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj