Precizări referitoare la aplicarea Hotărârii nr. 774 din 20 martie 2010 a Consiliului UNBR, privind emiterea cardurilor europene de identitate profesională

Uniunea Naţională a Barourilor din România

 

Precizări referitoare la aplicarea Hotărârii nr. 774 din 20 martie 2010 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, privind emiterea cardurilor europene de identitate profesională.  

 

1. Cererile avocaţilor privind emiterea cardului european de identitate profesională personalizat care  vor conţine, explicit, motivele solicitării eliberării cardului şi la care se vor anexa dovezi care să ateste desfăşurarea unor activităţi în exercitarea profesiei de avocat într-un stat membru UE sau SEE, împreună cu documentele prevăzute la pct. 1 din Hotărâre, se depun la barourile în care solicitanţii sunt înscrişi.  

2. Cererile astfel centralizate la nivelul barourilor, se înaintează la U.N.B.R., lunar, în vederea soluţionării.  

3. Termenul de soluţionare a cererii privind emiterea cardului european de identitate profesională este de maximum 30 zile de la data înregistrării la U.N.B.R. a cererilor comunicate centralizat de către barouri.  

4. După verificarea îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond ale cererilor, acestea vor fi  procesate, urmând a se emite cardul european de identitate profesională.  

 5. Cardurile emise vor fi transmise la barouri, care va lua măsura comunicării  acestora către avocaţii solicitanţi.  

6. În cazul pierderii / deteriorării cardului european de identitate profesională, acesta va fi înlocuit, după ce pierderea va fi publicată în Monitorul Oficial al României sau după ce cardul pretins a fi deteriorat va fi comunicat la U.N.B.R., odată cu cererea de emitere a unui nou card.    

 

Director coordonator - secretar general,

Avocat Constantin Pararscho