Pregătire profesională continuă

Avocații care nu au orele de pregătire profesională continuă pentru perioada 2008-2011 sunt rugați ca în cel mai scurt timp posibil să își îndeplinească această obligație prin înscrierea la conferințele și simpozioanele organizate în acest sens.

 

Situația pregătirii profesionale continue poate fi consultată individual de fiecare avocat pe contul avocatului.

 

    Prof. univ. dr.

   Ion Turculeanu

         Avocat

Decanul Baroului Dolj