Procedura reglementată de O.U.G. nr. 32/2020 privind încasarea indemnizației

Avocații care au întrerupt activitatea începând cu data de 16.03.2020 beneficiaza, din bugetul de stat, pe baza declarației pe proprie răspundere,  de o indemnizație de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020, nr. 6/2020.

Pentru a încasa această indemnizație, cei care îndeplinesc condițiile trebuie să urmeze acești pași:

Depunerea documentelor pentru indemnizațiile aferente perioadei 16-31 martie 2020, se face în perioada 1-10 aprilie 2020 la adresa de poștă electronică de mai jos.

INFO LINE !

AJPIS Dolj – 0790250069, 0251418120

Adresă poștă electronică pentru depunerea solicitarilor : plati.covid.dj@mmanpis.ro

4 pași pentru transmiterea documentelor:

 

  1. CÂND TRANSMITEM ?

Începând cu data de 1 Aprilie 2020.

  1. CUM TRANSMITEM ?

Prin e-mail la adresa plati.covid.dj@mmanpis.ro

  1. UNDE TRANSMITEM ?

Pentru persoanele juridice/fizice care au sediul social pe raza judetului Dolj, documentele se transmit pe adresa plati.covid.dj@mmanpis.ro

  1. CE TRANSMITEM ?

 

       A) Pentru persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) și familiale (IF), profesii liberale (PF).

 

descarcă cerere      http://dolj.mmanpis.ro/

descarcă declarație pe propria răspundere    http://dolj.mmanpis.ro/

Fișierul complet va conține: cererea semnata copie CI declarația pe propria răspundere semnată extras de cont al PFA, II, IF, PF, după caz.

Adresă  poștă electronică pentru depunerea solicitărilor : plati.covid.dj@mmanpis.ro

  1. INFORMAȚII IMPORTANTE

Acordarea indemnizației vizează exclusiv perioada pentru care a fost instituită starea de urgență, și anume 16.03.2020-14.04.2020.

Dată fiind modalitatea de redactare a O.U.G. 32 /2020, în acest moment nu există criterii obiective de determinare a conținutului noțiunii de „întrerupere a activității”.