Programul Baroului Dolj pe perioada stării de alertă

Programul Baroului Dolj este următorul : Luni - Vineri între orele 8.30 - 13.00.

Accesul avocaților este permis doar pentru soluţionarea problemelor urgente. Accesul justițiabililor este interzis fiind acceptate şi prelucrate documentele comunicate prin mijloacele de transmitere la distanţă.

Program casierie – Luni – Vineri orele 9.00 – 13.00.

Pentru urgențele apărute în afara programului de lucru mai sus afișat urmează să fie contatați următorii angajați ai baroului :

Laurențiu Vâlceanu : tel. - 0743073195

                                 e-mail – laurentiu.vilceanu@barouldolj.ro

Adrian Armășelu : tel. – 0763667619

                                e-mail – adrian.armaselu@barouldolj.ro