Programul de beneficii ale avocaţilor din Baroul Dolj

COMUNICAT

 

Consiliul Baroului Dolj a aprobat în şedinţa sa din data de 09.09.2010 "Programul de beneficii ale avocaţilor din Baroul Dolj".

 

Membrii Baroului Dolj pot accesa o selecţie de avantaje la achiziţionarea anumitor produse şi servicii din domenii de interes general şi profesional.

 

Baroul Dolj a selectat diferite firme pe baza criteriilor calitative şi de excelenţă în servicii, încheind astfel parteneriate de colaborare pentru promovarea reciprocă de servicii şi imagine.

 

A fost realizat astfel Ghidul de beneficii ale avocaţilor, care pune la dispoziţia avocaţilor şi a publicului larg o listă a partenerilor Baroului Dolj şi un rezumat al activităţii desfăşurate de aceştia care include facilităţile de care beneficiază membrii baroului.

 

Ghidul va fi actualizat permanent pe site-ul Baroului Dolj, www.barouldolj.ro şi va fi diseminat la sediul baroului, la birourile avocaţilor din judeţul Dolj care funcţionează în cadrul instanţelor de judecată şi cu ocazia desfăşurării evenimentelor profesionale şi socio-culturale organizate de Baroul Dolj.

 

Partenerii Baroului Dolj vor asigura afişarea la loc vizibil a siglei programului (mai jos) la intrarea în toate unităţile/sediile comerciale. 

 

 Prof.univ.dr.

Ion Turculeanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj

 

 Click pentru Ghidul de beneficii ale avocatilor din Baroul Dolj