Proiect de asistenta judiciara - SAJ si Raspunsul MJ cu privire la onorariile din oficiu

 

Proiectul Hotărârii Consiliului U.N.B.R. privind adoptarea Regulamentului - cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor şi Adresa de răspuns nr. 99932/2008 a Ministerului Justiţiei (înregistrată la UNBR la nr. 1090/11.09.2008) cu privire la plata onorariilor pentru serviciile de asistenţă juridică din oficiu.