Proiect de regulament privind creanțele contributive

 

Stimați colegi,

Publicăm proiectul de regulament privind creanțele contributive, raportul privind regulamentul de creanțe contributive al C.A.A. România și tabelul comparativ privind structura acestui proiect corelativ cu structura codului de procedură fiscală.

Materialele publicate vor fi supuse dezbaterii şedintelor de lucru C.A.A. - filialele C.A.A., organizate în perioada 15.02- 16.02.2017 la Bucureşti.

În acest sens, rugăm toți membrii Filialei Dolj a CAA care doresc să formuleze propuneri de îmbunatățire a acestui regulament, să le depună în scris la Secretariatul Filialei Dolj a CAA sau la adresa de email a filialei filiala.caa.dj@rdscv.ro, până la data de 13 februarie 2017. 

Președinte

Av. Maria Uțescu