Proiecte legislative privind ajutorul public judiciar în materie civila şi de modificare a Legii 51/1995

 

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

 

COMUNICARE

 

Proiectul Legii privind modificarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat - Capitolul "Asistenţa Judiciară", elaborat de Uniunea Naţională a Barourilor din România

 

şi

 

Proiectul Legii privind ajutorul public judiciar în materie civilă elaborat de Ministerul Justiţiei şi publicat pe propriul site fără consultarea prealabilă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România,

 

pot fi consultate pe siteul Baroului Dolj, la secretariatul baroului şi în biroul avocaţilor de la Judecătoria Craiova.

 

Având în vedere importanţa modificărilor propuse, toţi avocaţii sunt invitaţi ca de urgenţă să depună la secretariatul baroului sau să transmită prin e-mail la adresa (office@barouldolj.ro), punctele de vedere cu privire la aceste proiecte de legi. 

  

Prof.univ.dr.

Ion Turculeanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj