Propunerile UNBR privind Amendamentele admise la Proiectul de Lege privind aprobarea OUG 32/2020

La art.XV ,alin. 7 și 8 se propune următoarea formă:

 

Alin.7:

„Prin întrerupere parțială a activității, în sensul prezentului act normativ, se înțelege reducerea încasărilor din activitatea profesională în luna de referință de cel puțin 25% față de media încasărilor pe ultimile 6 luni înaintea instituirii stării de urgență sau pentru cei primiți în profesie în ultimele 6 luni, față de media încasărilor obținute de la data primirii în profesie. Beneficiarii măsurilor compensatorii sunt profesioniștii indiferent de forma de exercitare a profesiei.Măsurile compensatorii prevăzute la art.XV se aplică și pentru luna următoare încetării stării de urgență.”

Motive:

Se propune renunțarea la mențiunea ,,voluntară sau fortuită” deoarece acestea implică o analiză de la caz la caz a situației fiecărui eventual beneficiar, iar cauza este una general și reflectată ȋntr-un element obiectiv, respective raportul dintre ȋncasările obișnuite și cele din luna de referință. Dezechilibrul ȋn cadrul acestui raport este cel care confer dimensiunea ȋntreruperii parțiale.

Se propune renunțarea la noțiunea de ,,venituri” care conduce la ideea de ,,venituri nete” cu cea obiectivă de ,,ȋncasări”. Veniturile nete sunt determinate și de luarea ȋn seamă a cheltuielilor. Or, cauza ȋntreruperii este una general iar acțiunea acesteia se raportează la ȋncasări, cheltuielile fiind determinate de particularități ce țin de opțiunile fiecărui profesionist ȋn parte.

Se propune ca scăderea de cel puțin 25% a ȋncasărilor să fie raportată la o anumită perioadă care să aibă permit extragerea unei concluzii, evident relative, asupra ȋncasărilor medii ale profesionistului, reducând ȋn acest fel aplicarea pur aleatorie a textului legal. Durata de 6 luni este stabilită și prin raportare la alte acte normative adoptate de Guvern. De asemenea, am avut ȋn vedere, pentru a preȋntâmpina orice dificultate de aplicare a textului legal, și situația celor care nu au exercitat profesia 6 luni, fiind primiți de curând ȋn cadrul acesteia.

Alin.8:

„Avocații, notarii publici și executorii judecătorești beneficiază de prevederile dispozițiilor alin.(1). Refuzul acestora de a îndeplini activitățile necesare pentru asigurarea serviciului public, potrivit atribuțiilor stabilite prin legile de organizare și funcționare a profesiilor din care fac parte, constituie motiv de înlăturare de la beneficial măsurilor compensatorii prevăzute la alin.(1). Încasările realizate din serviciile ocazionate de îndeplinirea serviciului public nu sunt incluse în mecanismul de calcul prevăzut la alin.7.”

Motive:

Propunem ȋnlocuirea „Formele de exercitare ale profesiei de avocat....beneficiază de prevederile”. Beneficiarii nu sunt formele de exercitare ci profesioniștii ca atare. Indiferent ca practică ȋn forme asociative profesioniștii sunt supuși, ȋn principal, impozitului pe venit, ca subiect individual.

Din conținutul alin. (8) s-ar înțelege că numai avocații care asigură serviciul public sunt beneficiari ai îndemnizației.