Publicăm situațiile financiare care vor fi prezentate în cadrul Adunării Generale a Baroului Dolj din data de 16 martie 2019

Publicăm situațiile financiare care vor fi prezentate în cadrul Adunării Generale a Baroului Dolj din data de 16 martie 2019. Precizăm că aceste materiale pot fi consultate și pe suport de hârtie la sediul Baroului Dolj, la Biroul Contabilitate.

Avocații interesați pot formula în scris întrebări sau solicita lămuriri cu privire la materialele publicate, care vor fi comunicate la adresa de email office@barouldolj.ro .